Zmarła profesor Wita Szulc

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 12 października 2021 roku

Profesor Wity Szulc

wybitnej specjalistki w zakresie biblioterapii i łączonych form arteterapii (Mixed Arts Therapies) oraz badań nad historią i metodologią arteterapii, twórczyni koncepcji „Arteterapii opartej na kulturze” („Kulturoterapii”), w tym unikatowej klasyfikacji 13 dziedzin terapii z udziałem sztuki. Pani Profesor była współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”, autorką licznych opracowań naukowych.  Jako pracownik naukowy przez wiele lat była związana z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademią Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Uniwersytetem Wrocławskim i Zielonogórskim. 

 

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia

Skip to content