Zmarł dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

 

Z głębokim bólem informujemy, że wczoraj, 25 lipca br. po ciężkiej chorobie zmarł dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Marek Furmanek, prof. UZ – dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ.

W 1982 roku Marek Furmanek, po ukończeniu  elektroniki na Wydziale Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej oraz w Moskiewskim Instytucie Energetycznym podjął pracę na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. W 1988 r. został zatrudniony w Instytucie Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie kierował m.in. Zakładem Zastosowań Technik Komputerowych. W 1990 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie elektroniki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika otrzymał w Rosyjskiej Akademii Nauk w 1999 r.

Od 2000 r. pracował w strukturach ówczesnego Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Był założycielem i kierownikiem funkcjonującej od 2001 r. Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych, a w latach 2012-2014 prodziekanem Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Dziekan Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w latach 2014-2016, 2016-2019.

W pierwszej kadencji dziekańskiej prof. M. Furmanka, kierowany przezeń Wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie socjologia, uruchomił studia na kierunku psychologia i pedagogika specjalna oraz studia doktoranckie w dyscyplinach pedagogika  i socjologia, pomyślnie przeszedł akredytację.  Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu pełnił rolę inkubatora dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

W prowadzonych badaniach prof. M. Furmanek zajmował się mediami w pedagogice i edukacji, technologiami informacyjnymi w oddziaływaniach pedagogicznych oraz mechanizmami medialnej komunikacji społecznej. Był autorem lub współautorem licznych prac naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym podręcznika akademickiego.

W latach 2004-2007 kierował pracami redakcji „Pedagogiki Mediów” i jej serii wydawniczej, wypromował 4 doktorów. Był członkiem komitetów redakcyjnych kilku czasopism oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego i Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego. Prof. M. Furmanek otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej.

Skip to content