Zmarł dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ – socjolog, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ze smutkiem informujemy, iż 8 kwietnia 2018 r. zmarł dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ – socjolog, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Z zielonogórską uczelnią Profesor był związany od lat 70. minionego stulecia. Na początku pracował w Instytucie Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, gdzie kierował Zakładem Socjologii. Od 1994 r. w nowopowstałym Instytucie Socjologii pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Z Instytutem był związany do 2003 r.


Główne kierunki działalności prof.  F. Pastwy skupiały się na: badaniu transgraniczności w perspektywie socjologicznej; tendencjach rozwojowych instytucji społecznych na obszarach przygranicznych Polski zachodniej; zachowaniach ekonomicznych Polaków; kondycji społecznej pracowników nauki; integralnych i wieloaspektowych studiach nad ewolucją polskich rodzin i gospodarstw domowych.

 

Żegnamy Człowieka o dużej wrażliwości, cenionego Nauczyciela i naszego długoletniego Współpracownika.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 kwietnia, o godz. 9.20 na nowym cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze.

Skip to content