Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

mgr Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Tytuł rozprawy: Utrudniona prokreacja – socjologiczna analiza doświadczenia choroby
Data, godzina obrony: 11-12-2018, 10:00
Miejsce obrony: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii UZ, al. Woj. Polskiego 69, sala 131

Promotor:

  • dr hab. Ewa Narkiewicz- Niedbalec (Uniwersytet Zielonogórski), 

Recenzenci:

  • dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Dane rozprawy:

 

Skip to content