Zaproszenie do udziału w badaniach społecznych

Zaproszenie dla studentów I roku 

Badaczki z Pracowni Badań nad Młodzieżą Instytutu Socjologii UZ wraz ze studentami i studentkami 1 roku socjologii UZ zapraszają do udziału w badaniu:

Studia i studiowanie w czasach pandemii: doświadczenia studentów zielonogórskich z „czasów zarazy”

Prośbę swoją kierujemy do studentów pierwszego roku studiów licencjackich/inżynierskich lub jednolitych magisterskich, którzy swoją przygodę ze studiami rozpoczęli w październiku 2020 roku.

Sugestie, w których podpowiadamy co należy wziąć pod uwagę opisując własne przeżycia podczas trwania pandemii  zamieszamy poniżej. 

Bardzo zależy nam, aby wskazane przez nas problemy stały się jedynie punktem wyjścia do napisania przez Was opowieści. Dobrze, gdyby te opowieści były jak najbardziej obszerne, a niżej wymienione punkty stanowiły jedynie wskazówki do szerszej refleksji o przygotowywaniu się do matury i studiowaniu w tych wyjątkowych czasach.

Wszystkie przemyślenia, refleksje, informacje są niezwykle cenne i ważne dla nas, badaczy społecznych. Przedstawiony poniżej scenariusz badania zawiera 2 części: pierwsza to retrospekcja, odniesienia do niedalekiej przeszłości, w tym także do 1 semestru studiów. Druga część badania dotyczy już bieżącego okresu – od marca 2021 roku.

Gotowe opowieści proszę przesłać drogą elektroniczną do 6 czerwca 2021 
na adres: badaniasocjologiczneUZ@gmail.com

Dziękujemy za poświęcony czas i Wasze przemyślenia

Studenci 1 roku socjologii UZ, opiekun naukowy dr hab. prof. UZ Beata Trzop

 

Instrukcje dla uczestników badań

Skip to content