Zapisy na przedmioty na rok akademicki 2020/2021

 

Szanowni Państwo,
otwieramy elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w ramach kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021.

Poniższa informacja dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

 • REKRUTACJA 2019/2020
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (obecny I rok) – 5-letnie studia magisterskie, tryb niestacjonarny
  • Pedagogika (obecny I rok) – 3-letnie studia licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny
  • Pedagogika (obecny I rok) – 2-letnie studia magisterskie tryb, stacjonarny i niestacjonarny
  • Pedagogika (obecny I rok) – 3-letnie studia licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 10 czerwca 2020 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2020 r. na swoim koncie w systemie StudNet – http://student.uz.zgora.pl

 

 • REKRUTACJA 2018/2019
  • Pedagogika (obecny II rok) – 3-letnie studia licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 10 czerwca 2020 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2020 r.  Link do ankiety zostanie wysłany na nowe konta Google w domenie @g.elearn.uz.zgora.pl

 


 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rekrutacja 2019/2020) – 5-letnie studia magisterskie, studia niestacjonarne

Przed wybraniem przedmiotu proszę się zapoznać jego zawartością w systemie SylabUZ – https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/59224

Przedmioty do wyboru na semestr 3 (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Edukacja seksualna
 • Pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

Z uwagi na mała liczbę studentów na roku, zostanie uruchomiony jeden przedmiot.

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 10 czerwca 2020 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2020 r. na swoim koncie w systemie StudNet – http://student.uz.zgora.pl


 

Pedagogika (rekrutacja 2019/2020) – 3-letnie studia licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przed wybraniem przedmiotu proszę się zapoznać jego zawartością w systemie SylabUZ – https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/58754

Przedmioty do wyboru na semestr 3  (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Psychologia społeczna i wychowania
 • Psychologia zdrowia i psychopatologia

Przedmioty do wyboru na semestr 4  (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Socjologia kultury
 • Współczesne problemy socjologii edukacji
 • Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny 

 

Z uwagi na mała liczbę studentów na roku, zostaną uruchomione te przedmioty, które osiągną limit 25 osób.

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 10 czerwca 2020 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2020 r. na swoim koncie w systemie StudNet – http://student.uz.zgora.pl


 

Pedagogika (rekrutacja 2019/2020) – 2-letnie studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Państwo, uruchamiamy elektroniczny wybór przedmiotów na rok akademicki 2020/2021. Przed wybraniem przedmiotu proszę się zapoznać jego zawartością w systemie SylabUZ – https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/58755

Przedmioty do wyboru na semestr 3  (należy wybrać dwa przedmioty – za łączną wartość 4 punktów ECTS)

 • Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn
 • Być dobrym rodzicem
 • Pułapki opieki i wychowania
 • Aksjologiczne podstawy edukacji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Teoria decyzji
 • Przywództwo edukacyjne

Z uwagi na mała liczbę studentów na roku, zostaną uruchomione przedmioty, które osiągną limit 25 osób.

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 10 czerwca 2020 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2020 r. na swoim koncie w systemie StudNet – http://student.uz.zgora.pl


 

Pedagogika (rekrutacja 2018/2019) – 3-letnie studia licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przed wybraniem przedmiotu proszę się zapoznać jego zawartością w systemie SylabUZ – https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/57572

Przedmioty do wyboru na semestr 5  (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Jakość życia, jakość szkoły
 • Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji
 • Projektowanie szkoleń edukacyjnych
 • Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku
 • Wychowanie w różnych religiach i kulturach 

Z uwagi na mała liczbę studentów na roku, zostaną uruchomione te przedmioty, które osiągną limit 25 osób.

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 10 czerwca 2020 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2020 r.  Link do ankiety zostanie wysłany na nowe konta Google w domenie @g.elearn.uz.zgora.pl

 


 

 

Skip to content