Zapisy na przedmioty do wyboru 2021/2022

Zapisy na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

otwieramy elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w ramach kierunków studiów na rok akademicki 2021/2022.

Poniższa informacja dotyczy studentów następujących kierunków studiów:

REKRUTACJA 2020/2021

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (obecny I rok) – 5-letnie studia magisterskie, tryb stacjonarny i niestacjonarny
 • Pedagogika (obecny I rok) – 3-letnie studia licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny
 • Pedagogika (obecny I rok) – 2-letnie studia magisterskie tryb, stacjonarny i niestacjonarny

REKRUTACJA 2019/2020

 • Pedagogika (obecny II rok) – 3-letnie studia licencjackie, tryb stacjonarny i niestacjonarny

 

Zasady dotyczące zapisów

 1. Przed wybraniem przedmiotu należy zapoznać się z jego zawartością w systemie SylabUZ.
   
 2. Wszystkie zapisy zostaną otwarte 07.06.2021 o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2021  na swoim koncie w systemie StudNet
   
 3. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 4. W przypadku, gdy dany przedmiot wybierze zbyt mała liczba studentów może nie zostać on uruchomiony. W przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.
   
 5. Osoby, które w wymaganym terminie nie dokonają wyboru lub wybiorą przedmiot, który nie zostanie uruchomiony zostaną przypisane losowo do przedmiotów, które zostaną uruchomione.

 


 

Oferta przedmiotów do wyboru

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (rekrutacja 2020/2021) – 5-letnie studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty do wyboru na semestr 3 (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Edukacja seksualna
 • Pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy zostaną otwarte 07.06.2021 r. o godzinie 00:00. Wyboru należy dokonać do 14 czerwca 2021 r. na swoim koncie w systemie StudNet – http://student.uz.zgora.pl

 

Pedagogika (rekrutacja 2020/2021) – 3-letnie studia licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty do wyboru na semestr 3 (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Psychologia społeczna i wychowania
 • Psychologia zdrowia i psychopatologia

Przedmioty do wyboru na semestr 4 (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Socjologia kultury
 • Współczesne problemy socjologii edukacji
 • Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny 

 

Pedagogika (rekrutacja 2020/2021) – 2-letnie studia magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty do wyboru na semestr 3 (należy wybrać dwa przedmioty – za łączną wartość 4 punktów ECTS)

 • Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn
 • Być dobrym rodzicem
 • Pułapki opieki i wychowania
 • Aksjologiczne podstawy edukacji
 • Zarządzanie konfliktem
 • Teoria decyzji
 • Przywództwo edukacyjne

 

Pedagogika (rekrutacja 2019/2020) – 3-letnie studia licencjackie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Przedmioty do wyboru na semestr 5 (należy wybrać jeden przedmiot)

 • Jakość życia, jakość szkoły
 • Projektowanie szkoleń edukacyjnych
 • Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku
 • Wychowanie w różnych religiach i kulturach 

 

Skip to content