Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

 

3 września 2020

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w semestrze zimowym 2020/2021

Kierunki nieujęte w powyższym zestawieniu realizują zajęcia w trybie na odległość.


 

2 września 2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 września 2020 r. dotyczący organizacji działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.


 

26 sierpnia 2020

JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłosił sposób pracy w semestrze zimowym 2020/2021. Na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii zajęcia będą się odbywały głównie zdalnie, cześć zajęć będzie realizowana w siedzibie uczelni.


 

 

 

 

Skip to content