XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Centrum Nauki i Kultury UJK
zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej|

 

XXX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Organizatorzy zapraszają członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

 

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

Sekcja I : nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne, sztuka.

Sekcja II : nauki ścisłe i przyrodniczenauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki inżynieryjno-techniczne,

Sekcja posterowa:  wszystkie dziedziny nauki

 

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

 

Informacje o warunkach uczestnictwa: Pobierz komunikat (docx)

Strona wydarzenia: XXX Konferencja SKN „Człowiek i jego środowisko”

 

Skip to content