Wyniki ankiety zadowolenia z warunków studiowania 2017/2018

 

Wyniki ankiety zadowolenia z warunków studiowania
(ocena infrastruktury, obsługi administracyjnej, zasobów bibliotecznych i dostępności informacji).

 

Prosimy o przesyłanie uwag, poprzez formularz elektroniczny, które pozwolą poprawić jakość ocenianych elementów oraz podniosą ocenę studentów w kolejnym roku akademickim.

 

Poniżej prezentujemy wyniki ankiety wypełnianej przez studentów kończących studia w roku akademickim 2017/2018. 

  UZ
(średnia ocen)
WPPS
(średnia ocen)
I. INFRASTRUKTURA    
Warunki lokalowe sprzyjają procesowi kształcenia 4,08 3,86
Wyposażenie sal ćwiczeniowych i wykładowych wspomaga proces kształcenia 3,79 3,45
Wyposażenie laboratoriów wspomaga proces kształcenia
(wyposażenie specjalistyczne, sprzęt komputerowy)
3,87 3,70
Sale dostosowane do liczebności grup 3,93 3,61
Średnia (infrastruktura) 3,92 3,66
II. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA STUDENTÓW
(praca dziekanatów/sekretariatów instytutów)
   
Godziny i dni pracy dziekanatu są odpowiednie 3,77 3,45
Dziekanat otwierany jest punktualnie 4,51 4,22
Stosunek pracowników dziekanatu do studentów jest odpowiedni 4,33 3,83
Sprawy w dziekanacie są załatwiane terminowo i rzetelnie 4,46 4,03
Średnia (obsługa administracyjna) 4,27 3,88
III. BIBLIOTEKA    
Warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki są odpowiednie
(możliwość korzystania z komputerów i urządzeń kopiujących w bibliotece)
4,56 4,55
Godziny pracy biblioteki są odpowiednie 4,54 4,51
Dostęp do zbiorów drukowanych biblioteki jest odpowiedni
(książki, czasopisma – kompletność, przydatność, liczba egzemplarzy, aktualność)
4,25 4,20
Dostęp do zasobów elektronicznych biblioteki jest odpowiedni
(kompletność, aktualność baz danych)
4,32 4,26
Średnia (biblioteka) 4,42 4,38
IV. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI    
Dostępność niezbędnych informacji na tablicach ogłoszeń jest zadowalająca 4,07 3,85
Strona internetowa Wydziału zawiera wszystkie niezbędne i aktualne informacje w tym dostępność informacji on-line, plany studiów, aktualne komunikaty, adresy mailowe pracowników 4,27 4,20
Strona internetowa Wydziału jest przejrzysta 4,21 4,16
Średnia (dostępność informacji) 4,2 4,07

 

 

Skip to content