Wykłady dla młodzieży i nauczycieli

Zajęcia dla młodzieży i nauczycieli

Od lutego na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się cykl spotkań i wykładów dla młodzieży i nauczycieli.
Zajęcia są bezpłatne i z uwagi na pandemię, prowadzone w systemie on-line. Wymagana jest wcześniejsza deklaracja udziału w zajęciach.  Osoby, które chcą skorzystać z ofert Wydziału Nauk Społecznych proszone są o kontakt z sekretariatem Dziekana:

mgr Kamila Szczepuła
Sekretariat Dziekana
Wydział Nauk Społecznych
al. Wojska Polskiego 69
65 – 762 Zielona Góra
tel. / fax (068) 328 32 36
e-mail: sekretariat@wns.uz.zgora.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisania się na zajęcia i skorzystania z naszych propozycji

 


OFERTA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH


„Z szerszej perspektywy” – cykl wykładów dla nauczycieli 

W ramach spotkań na Wydziale Nauk Społecznych zapraszamy nauczycieli na wykłady:

 1. Nastolatek na wojennej ścieżce”- jak rozumieć i wspierać młodzież w tym trudnym okresie dojrzewania, 
 2. Zanim zmotywujesz uczniów – zmotywuj siebie” – praktyczny wykład pokazujący rolę nauczyciela w procesie kształcenia dzieci i młodzieży
 3. Style relacyjne w kierowaniu ludźmi
 4. Modele reagowania w trudnych sytuacjach relacyjnych
 5. O co proszą i czego oczekują od włączającej edukacji uczniowie z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach
 6. Szkoła jako instytucja totalna
 7. O stylach pomagania w pracy nauczyciela
 8. Bardzo Młoda Kultura – Lubuskie 2019-2021 – program wzmacniania edukacji kulturowej oraz współpracy sfery kultury i oświaty
 9. Jak opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
 10. Jak motywacyjnie korygować nieakceptowane zachowania uczniów
 11. Nauczyciel osobą wspierającą rodziców w decyzjach związanych z poszukiwaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 12. Budowanie klimatu klasowego – ustalanie reguł pracy na lekcji
 13. Praca wychowawczo-dydaktyczna z dzieckiem pozbawionym wsparcia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 14. Platformy e-learningowe – wady i zalety
 15. Platforma Moodle jako alternatywa dla Teams i Classroom
 16. Test i zadania na platformie Moodle
 17. Monitoring postępów uczenia się ucznia i pracy nauczyciela na platformie Moodle
 18. Platforma Moodle – zadania administratora szkoły
 19. Rola Unii Europejskiej jako aktora międzynarodowego
 20. Ludzie czy boty? Czy tradycyjna edukacja ma przed sobą przyszłość
 21. Wschodnioniemiecka Stasi a MSW PRL: współpraca, konflikty, wzajemne postrzeganie 1974-1990
 22. Czym jest geopolityka?
 23. Populizm: istota czy patologia demokracji?
 24. Organizacja administracji rządowej i samorządowej – terytorialny podział RP
 25. Zasady naczelne ustroju Rzeczypospolitej Polskiej

Pełna oferta WNS (tematyka, prowadzący, terminy): Pobierz pdf

Pełna oferta UZ (tematyka, prowadzący, terminy): Biuro promocji


„To się przyda” – zajęcia dla młodzieży 

 1. W ramach spotkań na Wydziale Nauk Społecznych zapraszamy młodzież na zajęcia:
 2. Tożsamość i poczucie wartości – jak tworzyć i wzmacniać te elementy we własnym życiu
 3. Psychologia jako nauka przyszłości
 4. Kreatywność, przywilej artystów, czy cecha możliwa do wytrenowania?
 5. Zaprzyjaźnij się ze swoimi emocjami
 6. Neuropsychologiczne ścieżki poznania. Co o nas, naszym zachowaniu oraz naszej przyszłości mówią badania neuropsychologiczne?
 7. Czy możliwe jest przestępstwo doskonałe?
 8. Przestępca – kto to taki?
 9. Czytam, więc jestem – o różnych mutacjach mola książkowego
 10. Opisać niewidzialne – niewidomi o sobie prozą i wierszem
 11. Warsztat ruchowy „Movement Research”
 12. Pomiędzy pomaganiem a magią
 13. Kreowanie siebie w przestrzeni wirtualnej oraz rzeczywistej – warsztaty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
 14. Ja a zespół – warsztaty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych
 15. O problemach społecznych współczesnego świata. Nierówności społeczne – wykluczenie – ubóstwo
 16. Nierówności społeczne – wykluczenie-ubóstwo. Przypadek Polski
 17. Pszczoły i ludzie. Życie społeczne
 18. Pszczoły i ludzie. Kultura
 19. Miasto jako plac zabaw
 20. Socjologia w zasięgu ręki

Pełna oferta WNS (tematyka, prowadzący, terminy): Pobierz pdf

Pełna oferta UZ (tematyka, prowadzący, terminy): Biuro promocji

 

Skip to content