Wykład: Nowe wcielenia politycznego radykalizmu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie organizowane przez Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz wykład  

mgra  Marcina Pisarskiego
Nowe wcielenia politycznego radykalizmu 

 

Spotkanie odbędzie się w środę 27.10.2021 o godzinie 11:30 w sali 302R w budynku A-17 na Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego (Instytut Socjologii).

Zapraszamy do bezpośredniego spotkania się, wysłuchania wystąpienia i do dyskusji.

Przewodnicząca Oddziału Zielonogórskiego PTS
Katarzyna Walentynowicz-Moryl

 


Nowe wcielenia politycznego radykalizmu

W wystąpieniu przedstawione zostaną ruchy polityczne dalekiej prawicy, które wzorując się na nowych ruchach społecznych przybrały odmienne od dotychczasowych formy organizacyjne podejmując próbę dostosowania się do wymogów współczesności. W warunkach postępującej polaryzacji politycznej hasła radykalnych prawicowych ugrupowań cieszą się coraz większą popularnością. Długotrwały lockdown i przeniesienie znacznej części aktywności do sieci sprzyjało powstawaniu tzw. baniek informacyjnych i dalszej polaryzacji. Opisywane ugrupowania odchodząc od stereotypowego wizerunku dalekiej prawicy doprowadziły do szerszego niż dotychczas rozpowszechnienia swoich idei. Za przykład opisywanego zjawiska posłużą m. in. ugrupowania ze Stanów Zjednoczonych (ruch Alt-Right), Włoch (CasaPound Italia), czy Europy Środkowej i Wschodniej (ruch autonomicznych nacjonalistów). Analiza działalności wskazanych ugrupowań pozwala stwierdzić, że powszechny obraz dalekiej prawicy jest obecnie coraz bardziej anachroniczny. Czy skrajna prawica jest zawsze nacjonalistyczna? Czy istnieją neofaszystowskie squaty? Odpowiedzi na te pytania mogą ukazać na ile współczesna daleka prawica odpowiada swojemu rozpowszechnionemu w mediach stereotypowemu wizerunkow

Skip to content