12 lipca 2017

Wyniki ewaluacji

 

Ewaluacja UZ

Raporty Uczelnianej Rady ds. Zapewniania Jakości Kształcenia dostępne są na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

 

Rok akademicki 2020/2021

 • Raport z ewaluacji prowadzących zajęcia – 2020/2021 – zostanie opublikowany na przełomie lutego/marca 2021 r. 

Rok akademicki 2019/2020


Rok akademicki 2018/2019


Rok akademicki 2017/2018


Rok akademicki 2016/2017


Rok akademicki 2015/2016


Rok akademicki 2014/2015

semestr letni

semestr zimowy


Rok akademicki 2013/2014

semestr letni

semestr zimowy


Rok akademicki 2012/2013


 

 

Archiwum

Podsumowanie ewaluacji Uczelnianej – ocena prowadzącego zajęcia


Semestr letni 2013/2014

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. W ewaluacji wzięło udział tylko 597 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wypełnili 3705 ankiet dotyczących Oceny prowadzącego. Studenci Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu wypełnili 651 ankiet. W związku z bardzo małą liczbą ankiet nie ma możliwości wyciągnięcia poprawnych wyników analizy.  uśredniająć każdy pracownik wydziału  otrzymał tylko cztery ankiety (z czego 1 osoba została oceniona 29 razy, 1 osoba została oceniona 25 razy, 4 osoby zostały ocenione powyżej 10 razy).

Dziękujemy studentom za udział w ocenie prowadzących zajęcia. Prosimy o aktywniejszy udział w badaniu. 


Semestr zimowi 2013/2014

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. Studencka ocena jest ważną informacją zwrotną dla prowadzących zajęcia i dla władz wydziału w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Uzyskaliśmy łącznie 1384 ankiet. Zajęcia zostały przez studentów ocenione dobrze.

 • Ocena merytoryczna zajęć: 4,55 (skala od 1-ocena najgorsza do 5-ocena najlepsza)
 • Subiektywna ocena zajęć przez studentów 5,01 (skala od 1-ocena najgorsza do 5-ocena najlepsza)

Najwyższa indywidualna średnia (ocena sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych – uwzględniono osoby, dla których wypełniono co najmniej 20 ankiet):

 • 5,00 – prof. zw. Zdzisław Wołk
 • 5,00 – mgr Anna Łączna-Sokołowska
 • 4,96 – dr Magdalena Pokrzyńska
 • 4,92 – mgr Małgorzata Wachowska
 • 4,89 – prof. dr hab. n. med. Jan Łącki
 • 4,88 – dr Dorota Bazuń

Dziękujemy studentom za udział w ocenie prowadzących zajęcia. Zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnej ewaluacji.


 

Wyniki ewaluacji Wydziałowej


2012/2013

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. Studencka ocena jest ważną informacją zwrotną dla prowadzących zajęcia i dla władz wydziału w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Uzyskaliśmy łącznie 3363 ankiet. Zajęcia zostały przez studentów ocenione dobrze.

 • ocena wykładów: średnia dla wydziału 4,02; najwyższa ocena indywidualna 4,59; ocena najniższa 2,71
 • ocena ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych: średnia dla wydziału 4,43; najwyższa ocena indywidualna 4,99; ocena najniższa 3,55

Osoby z najwyższymi średnimi (uwzględniono osoby, dla których wypełniono co najmniej 20 ankiet)  to: dr G. Biczysko, dr K. Błaszczyk, mgr M. Lachowicz, dr n. med. W. Giemza-Urbanowicz, dr M. Bajdziński.

Dziękujemy studentom za udział w ocenie prowadzących zajęcia. Zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnej ewaluacji.


2011/2012

Zakończyliśmy ewaluację zajęć prowadzonych na wszystkich kierunkach na wydziale. Studencka ocena jest ważną informacją zwrotną dla prowadzących zajęcia i dla władz wydziału w dążeniu do doskonalenia jakości kształcenia. Uzyskaliśmy łącznie 3268 ankiet. Zajęcia zostały ocenione dobrze:

 • średnia ocena wykładów – 4,27
 • średnia ocena ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych – 4,30

Osoby z najwyższymi średnimi (uwzględniono osoby, dla których wypełniono co najmniej 15 ankiet) to: dr D. Bazuń, dr M. Zdaniewicz, mgr L. Wawryk, dr K. Kochan, dr E. Szumigraj, dr M. Bajdziński, dr E. Lipowicz, dr J. Herberger.

Dziękujemy Państwu za udział w ocenie prowadzących zajęcia. Zachęcamy do liczniejszego udziału w kolejnej ewaluacji.

Skip to content