5 czerwca 2017

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna
Wydziału Nauk Społecznych
obowiązująca od dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Zarządzenie nr 95 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Studenckich, Pionu Prorektora ds. Collegium Medicum i Pionu Kanclerza oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarządzenie nr 150 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Dziekan
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
 • Prodziekan
  • dr inż. Edyta Mianowska
 • Sekretariat Wydziału
  • mgr Beata Chodasewicz

 

 


Archiwum

Struktura organizacyjna Wydziału Nauk Społecznych obowiązująca od dnia 1 października 2020 r.

 • Dziekan
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
 • Prodziekan
  • dr inż. Edyta Mianowska
 • Sekretariat dziekana
  • mgr Kamila Szczepuła
 • Dziekanat
  • mgr Ilona Chorążyczewska – kierownik dziekanatu
  • mgr Anna Wojciechowicz
  • Dorota Kubiak
  • mgr Marta Szokalska

 

Struktura organizacyjna Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii obowiązująca od dnia 2 października 2019 r.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR 559 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 2 października 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Dziekan
  • dr inż. Jarosław Wagner
 • Prodziekan
  • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ – prodziekan ds. studenckich
  • dr inż. Edyta Mianowska – prodziekan ds. organizacji i rozwoju
 • Sekretariat
  • mgr Kamila Szczepuła
 • Dziekanat
  • mgr Ilona Chorążyczewska – kierownik dziekanatu
  • mgr Anna Wojciechowicz
  • Dorota Kubiak
  • mgr Marta Szokalska

 

Struktura organizacyjna Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Instytut Pedagogiki

strona www instytutu

Zakład Animacji Kultury i Andragogiki

 • dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Jolanta Kostecka
 • dr Małgorzata Olejarz
 • dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ
 • dr Marek Zadłużny
 • mgr Jarosław Dulęba

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych - strona www

 • Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych
  • dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
  • dr Ewa Nowicka – kierownik pracowni
  • mgr Paulina Woźniak-Chojnacka
 • Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
  • dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – kierownik zakładu
  • dr Jacek Jędryczkowski – kierownik pracowni
  • dr Jarosław Wagner
  • mgr inż. Maciej Jackowski

Zakład Metodologii Badań Społecznych - strona www

 • dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Edyta Mianowska
 • dr Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - strona www

 • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Iwona Kopaczyńska
 • dr Mirosława Nyczaj-Drąg
 • mgr Klaudia Żernik
 • Pracownia Podstaw Edukacji Elementarnej
  • dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ – kierownik pracowni
  • dr Hanna Uździcka
 • Pracownia Edukacji Artystycznej - strona www
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ – kierownik pracowni

Zakład Podstaw Pedagogiki i Logopedii

 • Pracownia Teorii i Filozofii Wychowania
  • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ – kierownik zakładu
  • dr Edyta Bartkowiak– kierownik pracowni
  • dr Iwona Banach
  • dr Ewa Kowalska
 • Pracownia Logopedii
  • dr Anita Famuła-Jurczak – kierownik pracowni

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny - strona www

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Elżbieta Turska
 • dr Krzysztof Zajdel

Zakład Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej - strona www

 • Pracownia Pedagogiki Specjalnej
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ– kierownik zakładu / kierownik pracowni
  • dr Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
  • dr Helena Ochonczenko
  • dr Tomasz Fetzki
 • Pracownia Profilaktyki Społecznej
  • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ – kierownik pracowni
  • dr Jolanta Lipińska-Lokś
  • dr Lidia Wawryk

Zakład Pedagogiki Szkolnej

 • Pracownia Dydaktyki Ogólnej
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ – kierownik pracowni
 • Pracownia Pedagogiki Szkoły Wyższej
  • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ – kierownik pracowni
 • Pracownia Podstaw Edukacji
  • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – kierownik zakładu / kierownik pracowni
  • dr Klaudia Pietrań
  • dr Magdalena Zapotoczna
  • dr Edyta Kahl-Łuczyńska

Zakład Resocjalizacji

 • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr Ernest Magda
 • dr Krzysztof Wąż
 • Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej
  • dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ – kierownik pracowni
Instytut Psychologii

strona www instytutu

Zakład Metodologii Badań Psychologicznych

 • dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr Łukasz Budzicz
 • mgr Tomasz Misiuro
  • Pracownia Psychologii Eksperymentalnej
   • dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. UZ – opiekun naukowy

Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej

 • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr Urszula Gembara
 • dr Anna Mróz

Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju

 • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ – Kierownik Zakładu, z-ca Dyrektora Instytutu
 • dr Marzanna Farnicka
 • dr Jerzy Herberger
 • dr Marcin Florkowski
 • mgr Konrad Opaliński

Zakład Psychologii Osobowości

 • dr hab. Wiesław Łukaszewski – Kierownik Zakładu
 • dr Dagmara Gawron

Zakład Psychologii Poznawczej

 • dr hab. Adrianna Grabizna, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr hab. Bożena Janda-Dębek, prof. UZ

Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania

 • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ – Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu
 • dr Anna Góralewska-Słońska
 • dr Artur Doliński
 • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
 • mgr Maria Miłkowska
 • mgr Agata Łopato

Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

 • dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ – Kierownik Zakładu
 • dr Dorota Niewiedział
 • mgr Joanna Hadzicka
 • mgr Magdalena Kolańska
 • mgr Kasper Kalinowski

Pracownia Psychologii Społecznej

 • dr hab. Alicja Kuczyńska, prof. UZ – kierownik pracowni
Instytut Socjologii

strona www instytutu

Zakład Metodologii i Socjologii Empirycznej

 • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ – kierownik zakładu
 • dr hab. Beata Trzop, prof. UZ – Dyrektor Instytutu Socjologii
 • dr Krzysztof Lisowski
 • dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ – zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 • dr Justyna Nyćkowiak
 • dr Tomasz Kołodziej
 • Pracownia Badań nad Młodzieżą
  • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ – kierownik pracowni

Zakład Socjologii Stosowanej

 • Pracownia Sieci Społecznych
  • dr Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ – kierownik pracowni
  • dr Dorota Bazuń
  • dr Anna Mielczarek-Żejmo
  • dr Joanna Frątczak-Müller
 • Pracownia Rewitalizacji Społecznej
  • dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ – kierownik zakładu / kierownik pracowni
  • dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
  • dr Magdalena Pokrzyńska

Zakład Socjologii Teoretycznej

 • prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński – kierownik zakładu
 • dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
 • dr hab. Dorota Angutek
 • dr Artur Kinal
Katedra Pedagogiki Społecznej

strona www katedry

 • prof. dr hab. Zdzisław Wołk – kierownik katedry
 • dr Anna Korlak-Łukasiewicz
 • dr Elżbieta Lipowicz
 • dr Ireneusz Nijaki
 • dr Ewa Szumigraj
 • dr Marcin Szumigraj
 • dr Magdalena Zdaniewicz
 • dr Daria Zielińska-Pękał
 • dr Andrzej Zygadło
Pracownia Kształcenia Językowego
 • mgr Beata Burchardt – kierownik pracowni
 • mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
 • mgr Anna Kubrak
 • mgr Marzena Lachowicz
 • mgr Beata Łapanowska
 • mgr Barbara Mikulska


 

[/mmtl-text][/mmtl-col][/mmtl-row]

Skip to content