5 czerwca 2017

Oferta dla biznesu / instytucji

 

Szanowni Państwo

Praca osób, które podejmują decyzje w wielu ważnych kwestiach społecznych i biznesowych musi opierać się na rzetelnej analizie sytuacji. Dopiero wówczas można oczekiwać trafniejszych działań zgodnych z interesem społeczności czy konsumentów.

Oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu i realizacji badań społecznych, marketingowych, analiz, konsultacji, strategii, itp.

Lubuski Ośrodek Badań Społecznych (LOBS) przy Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednostką akademicką specjalizującą się w różnego rodzaju badaniach społecznych i marketingowych. Wykonujemy między innymi badania postaw i opinii społeczności lokalnych oraz różnych grup społecznych (rodziny, młodzieży, seniorów), badania rynku pracy, instytucji i organizacji. Realizujemy także projekty dotyczące tematyki pogranicza, socjalizacji, wykluczenia społecznego, patologii społecznej, różnych form dewiacji, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, czy polityki społecznej. Udzielamy konsultacji metodologicznych w zakresie tworzenia koncepcji badań oraz narzędzi badawczych, kontroli nad terenową realizacją badań. Dokonujemy także analiz statystycznych.

Nasi specjaliści

Do rozwiązywania problemów społeczności lokalnych czy konsumentów, opisywania i analizowania ich postaw i potrzeb stosujemy metody naukowe, gwarantujące rzetelność i trafność.  Osoby zaangażowane w działalność LOBS posiadają bogate doświadczenie w realizacji różnego typu badań służących nauce i praktyce. Oferujemy Państwu wiedzę i umiejętności pracujących na uczelni socjologów, pedagogów, statystyków, ekonomistów i innych ekspertów.

Nasza oferta

 • realizacja badań w pełnym cyklu badawczym (od koncepcji badania do raportu końcowego), jak i częściowo (opracowanie projektu, stworzenie narzędzia, dobór próby, kodowanie i wprowadzenie danych do bazy danych, analiza statystyczna, raport, itp.)
 • badania jednorazowe (ad hoc) lub cykliczne w formie okresowego monitoringu analizowanych zjawisk i grup społecznych (zarówno na próbach reprezentatywnych, jak i celowych)
 • pomoc w realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich oraz grantów;
 • konsultacje metodologiczne, doradztwo na wszystkich etapach realizacji projektów

 

Proponowane metody i techniki badawcze

 • Badania ilościowe:
  • indywidualne wywiady kwestionariuszowe, PAPI, CATI,
  • ankiety audytoryjne, CAWI,
  • mystery shopping (analiza standardów obsługi klientów urzędów, instytucji i firm);
 • Badania jakościowe :
  • pogłębione wywiady indywidualne (IDI),
  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • obserwacje,
  • analizy zawartości mediów
 • Badania ze źródeł wtórnych (desk research) – zebranie i analiza danych z GUS, oraz innych instytucji i organizacji.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt:
lobs@uz.zgora.pl
Al. Wojska Polskiego 69, p. 201
65-742 Zielona Góra
tel. 68 328 31 14

 


 

Oferta szkoleń / warsztatów

 • prowadzenie meetingów integracyjnych,
 • szkolenie w zakresie prowadzenia negocjacji,
 • szkolenie w zakresie rekrutacji pracowników,
 • szkolenie w zakresie tworzenia systemu ocen okresowych,
 • budowanie profilu kompetencyjnego managera, pracownika,
 • warsztaty dla managerów:
  • „Rozwijanie kompetencji przywódczych”,
  • „Pozapłacowa motywacja pracowników”,
 • warsztaty:
  • autoprezentacja,
  • komunikacja interpersonalna,
  • asertywność,
  • budowanie zespołu.

 

Kontakt:
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra, p. P106
+48 68 328 73 11

Skip to content