5 czerwca 2017

O wydziale

Wydział należy do najstarszych w zielonogórskim środowisku naukowym, a jego początki sięgają roku 1971, kiedy to utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, która dwa lata później została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Obecnie Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego współpracuje z Instytutem Pedagogiki, Instytutem Psychologii, Instytutem Socjologii, Instytutem Nauk o Polityce Administracji. W ww. instytutach zatrudnionych jest 103 nauczycieli akademickich i oraz 11 pracowników administracji. 

Na Wydziale studiuje 1400 studentów, z czego niespełna 1000 na studiach stacjonarnych. Pod względem liczby kształconych studentów wydział jest jednym z największych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Do września 2020 roku na Wydziale dyplom zdobyło niespełna 37 tys. absolwentów.

 

Wydział Nauk Społecznych prowadzi dziewięć kierunków studiów: http://kierunki.wpps.uz.zgora.pl

  1. Pedagogika – studia I, II, III stopnia
  2. Pedagogika specjalna  – studia I stopnia
  3. Praca socjalna  – studia I i II stopnia
  4. Psychologia – studia jednolite magisterskie
  5. Socjologia – studia I, II, III stopnia

a także studia podyplomowe. Z pełną ofertą można zapoznać się na stronie – http://studiapodyplomowe.wpps.uz.zgora.pl.  

Od 1994 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, a od 2015 roku w zakresie socjologii.  

Wydział uzyskał pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków:

a w roku akademickim 2014/2015 uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2015).

 

Skip to content