20 lipca 2017

Komisje

Komisje Uczelniane (kadencja 2020-2024)

Członkowie Senatu 

 • dr hab. Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława, prof. UZ
 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
 • dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
 • dr hab. Michalak Ryszard, prof. UZ
 • dr inż. Jarosław Wagner
 • dr Piotr Pochyły

Uczelniana Rada ds. Kształcenia

 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

 

Komisje Wydziałowe (kadencja 2020-2024)

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ – Dziekan – przewodniczący Rady ds. Kształcenia
 • dr inż. Edyta Mianowska – Prodziekan
 • dr Anna Góralewska-Słońska – zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii
 • dr Tomasz Kołodziej – zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 • dr Piotr Pochyły – zastępca Dyrektora Instytutu Politologii
 • dr Krzysztof Wąż – zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki
 • Wiktoria Kowalska, 2 rok  PPiW – przedstawicielka studentów 

Wydziałowy Koordynator ECTS

 • dr Anita Famuła-Jurczak

Wydziałowy Koordynator Erasmus+

 • dr Magdalena Pokrzyńska

Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH

 • dr inż. Edyta Mianowska

 


 

Komisje Uczelniane (kadencja 2019-2020)

Członkowie Senatu 

 • dr hab. Jaroslaw Bąbka, prof. UZ
 • dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
 • dr Dorota Niewiedział

Senacka Komisja ds. Statutu UZ i projektów uchwał około statutowych

 • dr Krzysztof Lisowski

Uczelniana Rada ds. Kształcenia

 • dr inż. Jarosław Wagner

 

Komisje Wydziałowe (kadencja 2019-2020)

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia

 • dr inż. Jarosław Wagner – Dziekan – przewodniczący Rady ds. Kształcenia
 • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ – Prodziekan ds. Studenckich
 • dr inż. Edyta Mianowska – Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ – zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii
 • dr Tomasz Kołodziej – zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii
 • dr Piotr Pochyły – zastępca Dyrektora Instytutu Politologii
 • dr Krzysztof Wąż – zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki
 • Maciej Makieła – student kierunku Politologia

Wydziałowy Koordynator ECTS

 • dr Anita Famuła-Jurczak

Wydziałowy Koordynator Erasmus+

 • dr Dorota Bazuń 

Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH

 • dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk 

 

 


Komisje Uczelniane (kadencja 2016-2019)

 

Członkowie Senatu 

 • dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
 • dr hab. Jaroslaw Bąbka, prof. UZ
 • dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
 • dr Dorota Niewiedział

Senacka Komisja ds. nauki

 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ

Senacka Komisja ds. budżetu

 • dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ

Senacka Komisja Dyscyplinarna

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

Senacka Komisja ds. Statutu UZ i projektów uchwał około statutowych

 • dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ

Senacka Komisja ds. Kształcenia

 • dr inż. Jarosław Wagner

Uczelniana Rada ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

  • dr inż. Jarosław Wagner

 • Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

  • dr hab. Dorota Szaban

Rada Oficyny Wydawniczej UZ

 • prof. dr hab. Zdzisław Wołk

 

Komisje Wydziałowe (kadencja 2016-2019)

Wydziałowa Komisja ds. jakości kształcenia (2017-2020)*

*zmiana składu po powstaniu Instytutu Pedagogiki / stan na dzień 22 października 2018 r.

 • Przewodniczący
  • dr inż. Jarosław Wagner –  Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju / ewaluacja jakości kształcenia
 • Przedstawiciele nauczycieli akademickich zaliczani do minimum kadrowego kierunków studiów prowadzonych przez wydział
  • dr hab. Dorota Szaban socjologia – z-ca dyrektora instytutu –  Instytut Socjologii
  • dr Joanna Frątczak-Mueller – koordynator ds. studiów trzeciego stopnia – Instytut Socjologii
  • dr Anna Góralewska-Słońska – psychologia – Instytut Psychologii
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska – psychologia – Instytut Psychologii
  • dr Anna Korlak-Łukasiewicz – praca socjalna – Katedra Pedagogiki Społecznej
  • dr Ewa Kowalska – pedagogika – Instytut Pedagogiki
  • dr Krzysztof Wąż – pedagogika – Instytut Pedagogiki
  • dr Edyta Bartkowiak – pedagogika – Instytut Pedagogiki
  • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ – pedagogika specjalna – Instytut Pedagogiki
 • Przedstawiciele studentów i doktorantów
  • Anna Szulc – przedstawiciel samorządu studentów
  • vacat – przedstawiciel samorządu doktorantów
 • Inne osoby wskazane przez dziekana
  • dr Anita Famuła – Wydziałowy Koordynator ECTS
  • mgr Magdalena Zapotoczna – Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus Plus
  • mgr Agata Szuba – Kierownik Dziekanatu

Zespół ds. oceny nauczycieli akademickich

 • dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
 • dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ
 • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
 • dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ

Wydziałowy Koordynator ECTS

 • dr Anita Famuła-Jurczak

Wydziałowy Koordynator MOST/MOSTECH

 • dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ

Wydziałowy Koordynator Erasmus+

 • mgr Magdalena Zapotoczna

Wydziałowy Koordynator ds. praktyk

 • dr Ewa Nowicka

Komisja Rekrutacyjna 2019/2020

 • dr Anita Famuła-Jurczak
 • dr Jarosław Wagner
 • mgr Agata Szuba
Skip to content