12 lipca 2017

40-lecie Wydziału

W dniach 22-23 września 2011 r. odbyła się konferencja naukowa „Między tradycją a wyzwaniami przyszłości. 40 lat zielonogórskiej pedagogiki”. Udział w niej wzięli obecni i byli pracownicy Wydziału oraz goście zaproszeni z innych ośrodków akademickich, z Wrocławia, Poznania, Szczecina, Gdańska i Warszawy. W konferencji uczestniczyli byli dziekani Wydziału: prof. Maria Jakowicka, prof. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. Edward Hajduk, prof. Ryszard Stankiewicz, dr Józef Jerzak, prof. Alojzy Matuszczyk. W trakcie konferencji zaprezentowały swój profil aktywności i dotychczasowy dorobek poszczególne zakłady i katedry. Niektóre do wystąpień konferencyjnych zaprosiły współpracujących z nimi naukowców z innych uczelni.

 

W pierwszym dniu konferencji odbyła się dyskusja panelowa, prowadzona przez prof. Tomasza Szkudlarka z Uniwersytetu Gdańskiego dotycząca aspektów edukacyjnych współczesnej wiedzy o człowieku. Udział w niej wzięli prof. Wiesław Godzic (medioznawcza, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie), prof. Irena Obuchowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Magdalena Środa (etyk, Uniwersytet Warszawski), prof. Barbara Woynarowska (nauki medyczne, Uniwersytet Warszawski), dr Grażyna Czetwertyńska (filolog klasyczny, badająca przebieg akcji Gazety Wyborczej „Szkoła z klasą”; Uniwersytet Warszawski), prof. Ireneusz Krzemiński (socjolog, Uniwersytet Warszawski).

Na konferencję przygotowana została książka pod redakcją prof. Grażyny Miłkowskiej oraz prof. Marka Furmanka „Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki” oraz wystawa fotograficzna dotycząca historii Wydziału, zawierająca zdjęcia autorstwa dra Zbigniewa Żubera, Kazimierza Adamczewskiego, Tomasza Jasiewicza, prezentowana obecnie w holu budynku A-16 przy Wojska Polskiego 69. Pierwszego dnia wieczorem w auli UZ dla uczestników konferencji i zaproszonych pracowników Uniwersytetu odbył się koncert zespołu „Raz Dwa, Trzy”.

Wszystkim Pracownikom Wydziału zaangażowanym w przygotowanie konferencji i imprez towarzyszących, członkom Komitetu Organizacyjnego, Sekretariatowi Dziekana bardzo dziękujemy za przygotowanie konferencji, a uczestnikom za przybycie i wspólne świętowanie jubileuszu 40-lecia.

Skip to content