Współpraca z Instytutem Socjologii

Instytut Socjologii oferuje współpracę w zakresie 

  • Przygotowania złożonej diagnozy sytuacji seniorów na wskazanym obszarze
  • Przygotowania złożonej diagnozy potrzeb edukacyjnych i działań związanych z czasem wolnym młodzieży
  • Tworzenia dokumentów strategicznych dla poszczególnych gmin w różnych obszarach funkcjonowaniu społeczności lokalnych (pomoc społeczna, edukacja,
    mieszkalnictwo, zdrowie, itp.)
  • Przygotowania złożonej diagnozy potrzeb i oczekiwań dotyczących wybranych aspektów życia (i jego jakości) dorosłych mieszkańców wybranych terenów
  • Przygotowania opracowań ewaluacyjnych dotyczących realizacji projektów i inwestycji na wybranym obszarze
  • Badania satysfakcji pracowników i klientów z zastosowaniem rozbudowanych metodologii badań społecznych i ekonomicznych
  • Społeczno-ekonomiczne portretowania danego obszaru

Pobierz ulotkę z ofetą

Skip to content