Szkolenie BHP dla studentów

Studenci pierwszych lat studiów!

Przypominamy o obowiązku zaliczenia szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.
Ostateczny termin jego zaliczenia wyznaczony został na dzień 29-30 listopada 2021. Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości zaliczenia szkolenia.
Jednocześnie przypominamy, że (zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 zarządzenia nr 119 Rektora UZ z dnia 22 lipca 2021 r.) osoby, które nie odbyły szkolenia BHP nie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych.

Skip to content