Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych

W imieniu organizatorów zapraszamy na

V konferencja naukową

Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych

Dedykowaną jubileuszowi pracy i działalności naukowej prof. zw. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego

Konferencja odbędzie się w Łagowie Lubuskim (Zamek Joannitów) w dniach 6-7 września 2021 

Cele konferencji:

  1. Diagnoza szkolnej rzeczywistości i funkcjonowania nauczyciela w zawodzie
  2. Określenie perspektyw edukacyjnych i rozwojowych w kontekście jakości i efektywności procesów edukacyjnych
  3. Propagowanie nowoczesnej myśli naukowej oraz badań w zakresie wspierania w rozwoju szkoły i nauczycieli „zakorzenionych” w zmianie społecznej

Cykl konferencji odpowiada na ważne problemy nurtujące polską szkołę i środowisko zawodowe nauczycieli, podejmuje diagnozę kluczowych obszarów stanowiących o efektywności i jakości edukacji. W roku 2021 kwestie te będą analizowane w aspekcie przemian społecznych w skali makro (wyzwania globalizacyjne, demograficzne, ekonomiczne, gospodarcze, polityczne, ekologiczne), jak i skali mikro – środowiska szkolnego – społeczności szkolnej i procesów w jej ramach zachodzących.

Konferencja jest organizowana przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi: Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych).

Na realizację zadania, jakim jest organizacja konferencji naukowej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał z Ministerstwa Nauki i Edukacji dotację w wysokości 97 180 zł. 

Więcej informacji na stronie konferencji:   http://www.szkolainauczyciel.wpps.uz.zgora.pl

 

Konferencja została objęta honorowymi patronatami

Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

          

 

Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra

 

Skip to content