Stypendia SWL dla studentów pierwszych lat studiów

STYPENDIA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH LAT STUDIÓW

Od nowego roku akademickiego 2020/2021 ruszy kolejna edycja programu stypendialnego dla studentów. Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach w województwa lubuskiego. Studenci mogą otrzymać pieniądze w formie stypendiów motywujących lub na założenie firmy. Może to być maksymalnie jeden tysiąc złotych miesięcznie (stypendia motywujące) lub jednorazowe wsparcie w kwocie pięciu tysięcy złotych na stypendia na założenie firmy.

  • Studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia mogą aplikować o stypendia motywujące.
  • Studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia mogą ubiegać się o stypendia na założenie firmy (stypendia przedsiębiorcze).

Regulamin konkursu oraz wzory wniosków znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

https://www.lubuskie.pl/cms/223/dokumenty_do_pobrania

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pod numerem telefonu: 68 45 65 588.

Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do 20 października 2020 roku.

Skip to content