Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

 

Szanowni studenci i doktoranci,
informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów. W informacji dla studentów znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow

 

Informacja o terminie i sposobie przekazywania wniosków do Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego udostępniona zostanie w pierwszej połowie września br.

 
 
Skip to content