12 lipca 2017

Praktyki

Praktyka zawodowa jest przedmiotem obowiązkowym na wszystkich kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych. Szczegóły przygotowania, odbywania i zaliczania praktyk określa instrukcja.

Na każdym kierunku / specjalności wyznaczony jest koordynator praktyki z ramienia uczelni, który jest odpowiedzialny za formalne przygotowanie studenta do praktyki oraz właściwy (także dla specjalności) dobór placówek przez studentów.

Student zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

 • skierowanie na praktykę,
 • porozumienie z zakładem,
 • ramowy program praktyki.

 


Koordynatorzy praktyk

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021


Harmonogram praktyk

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020


Instrukcje realizacji praktyk 

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

 


Sylabusy praktyk


Instytucje współpracujące z wydziałem

Kierunek Arteterapia
Instytucja ulica miasto
Biuro Wystaw Artystycznych Al. Niepodległości 19 Zielona Góra
Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 Zielona Góra
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” Os. Pomorskie 28 Zielona Góra
Fundacja Black Butterflies ul. Stary Rynek 13 Zielona Góra
Katolickie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Parasol” ul. Mieszka I 2-4 Zielona Góra
Katolickie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” ul. II Armii 30-40 Zielona Góra
Katolickie Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Warsztat Terapii Zajęciowej „Winnica” Os. Pomorskie 28 Zielona Góra
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i terapii Osób uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT” ul. Jelenia 1A Zielona Góra
Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego Al. Niepodległości 3/5 Zielona Góra
Miejski Ośrodek Sztuki ul. Pomorska 73 Gorzów Wielkopolski
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. Jana Korczaka w Zielonej Górze ul. Stefana Wyszyńskiego 19A Zielona Góra
Muzeum Ziemi Lubuskiej Al. Niepodległości 15 Zielona Góra
Warsztat Terapii Zajęciowej Przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej >>Pomóż nie będę sam << ul. Wróblewskiego 9 Nowa Sól
Zespół Edukacyjny nr 3 ul. Osiedle Pomorskie 13 Zielona Góra
Zespół Edukacyjny nr 9 ul. Spawaczy 3d Zielona Góra
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych ul. Wyspiańskiego 21 Zielona Góra
Zielonogórski Ośrodek Kultury ul. Festiwalowa 3 Zielona Góra
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku Al. Wojska Polskiego 9 Zielona Góra
Kierunek Pedagogika
Instytucja Miasto Ulica
Areszt Śledczy 65-601 Zielona Góra ul. Łużycka 2
Bursa w Zielonej Górze 65-392 Zielona Góra ul. Botaniczna 60
Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów  im. Jana Lembasa 65-265 Zielona Góra ul. Lubuska 11
Ekologiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 65-943 Zielona Góra ul. Słowacka 4
Fundacja Wspierania Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych "Chorągwiana" 65-001 Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 27
Gimnazjum nr 6 65-032 Zielona Góra ul. Chopina 18 A
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul. Długa 13
Miejskie Przedszkole nr 8 65-533 Zielona Góra ul. Witebska 1
Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" 65-181 Zielona Góra ul. Dzika 6
Niepubliczne Przedszkole "Happy - Days Szczęśliwe Dni" 65-427 Zielona Góra ul. Wrocławska 20
Noclegownia dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux 65-170 Zielona Góra ul. Dzika 2
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 65-031 Zielona Góra ul. Chopina 15A
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 67-100 Nowa Sól ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra ul. Drzewna 13
Regionalne Centrum Animacji Kultury 65-431 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 11
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 36
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy sądzie Okręgowym w Zielonej Górze 65-958 Zielona Góra Pl. Słowiański 5
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 65-958 Zielona Góra Pl. Słowiański 1
Schronisko dla Bezdomnych Fundacji ROND 65-001 Zielona Góra ul. Malczewskiego 27
Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” 65-443 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 10
Szkoła Podstawowa Nr 15  im. 4 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego 65-093 Zielona Góra ul. Lisia 37
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera 65-941 Zielona Góra ul. Francuska 10
Zespół Edukacyjny nr 9 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego 65-119 Zielona Góra ul. Spawaczy 3d
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 65–762 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116B
Zespół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki 65-533 Zielona Góra ul. św. Cyryla i Metodego 9
Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku 65-077 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 9
 
Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytucja Ulica Miasto
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza ul. Wyszyńskiego 17 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 3 im. Misia Uszatka al.  Niepodległości 29 Zielona Góra
Przedszkole „Jacek i Agatka” ul. Zachodnia 61 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Witebska 1 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 37 w Zielonej Górze "Pozytywka" ul. Węgierska 9 Zielona Góra
Przedszkole Niepubliczne „Happy Days-Szczęśliwe Dni” ul. Wrocławska 20 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole 25 „Bajka” ul. Wojska Polskiego 82a Zielona Góra
Przedszkole dwujęzyczne Lingualand ul. Kazimierza Wielkiego 10 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 22 „Kraina Ekoludków” ul. Porzeczkowa 34 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” ul. Bohaterów Westerplatte 11 Zielona Góra
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej Górze ul. Francuska 10 Zielona Góra
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori w Zielonej Górze ul. Trasa Północna 15 Zielona Góra
Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon” ul. Rydza-Śmigłego 1 Zielona Góra
Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Chopina 18a Zielona Góra
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 Samodzielnego Koła Terenowego nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Władysława IV nr 1 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole Nr 11 im. „Tęczowy zakątek” ul. Zamenhofa 30 Zielona Góra
Zespół Edukacyjny nr 3  ul. Osiedle Pomorskie 13 Zielona Góra
Zespół Edukacyjny nr 9 ul. Spawaczy 3d Zielona Góra
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna ul. Drzewna 13 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 18 ul. Moniuszki 19 Zielona Góra
Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe ul. Szkolna 6 Nowogród Bobrzański
Kierunek Pedagogika specjalna
Instytucja Ulica Miasto
Miejskie Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi „Wyspa Dzieci” ul. Monte Cassino 21A Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 17 „Chatka Puchatka” ul. Doktora Pieniężnego 22 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 22 „Kraina Ekoludków” ul. Porzeczkowa 34 Zielona Góra
Miejskie Przedszkole nr 34 „Rozśpiewane Przedszkole” ul. Bohaterów Westerplatte 11 Zielona Góra
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy ul. Kąpielowa 7 Zielona Góra
Zespół Edukacyjny nr 4 ul. Drzonków - Szkolna 2 Zielona Góra
Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej ul. Francuska 25A Zielona Góra
Zespół Edukacyjny nr 9 ul. Spawaczy 3d Zielona Góra
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi ul. Broni Pancernej 8 Żary
Specjalny Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego ul. Spokojna 2 Żary
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II ul. Szkolna 4 Lubsko
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Skarbowa 19-21 Żagań
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 Piastowska 9 Zielona Góra
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej ul. Spokojna 2 Żary
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci Wojnowo 7a Kargowa
Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich przy Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży ul. Zamkowa 1 Zabór
Zespół Szkół Specjalnych Przyszpitalnych ul. Batorego 4 Wałbrzych
Zespół Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Słoneczko” ul. Rafińskiego 7 Kołobrzeg
Kierunek Politologia
Kierunek Praca socjalna
Instytucja Miasto Ulica
Centrum Integracji Społecznej 65-175 Zielona Góra ul. Stanisława Staszica 4
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa 65-265 Zielona Góra ul. Lubuska 11
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul. Długa 13
Noclegownia dla Bezdomnych Osób im. o. Stefana Modesta Glorieux 65-001 Zielona Góra ul. Bema 38
Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 36
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4 65-001 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 116 b
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 65-401 Zielona Góra ul. Podgórna 5
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości, 36
Schronisko dla Bezdomnych Fundacji RONDO 65-001 Zielona Góra ul. Malczewskiego 27
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem” 65-443 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 10.
Świetlica  „Wśród Aniołów”, Ośrodek Integracji Społecznej 65-001 Zielona Góra ul. Prosta 47 a
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Ośrodek Interwencji Kryzysowej 65-204 Zielona Góra ul. Piaskowa 9e
Kierunek Psychologia
Instytucja Miasto Ulica
Areszt Śledczy w Zielonej Górze 65-601 Zielona Góra ul. Łużycka 2
Dom Pomocy Społecznej w Glińsku 66-200 Glińsk ul. Glińsk 51
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 15
Fundacja Black Butterflies 65-067 Zielona Góra ul. Stary Rynek 13
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze 65-508 Zielona Góra ul. Kilińskiego 7
Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Wyszyńskiego 64
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 10
Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Zielonej Górze 65-001 Zielona Góra ul. Jelenia 1A
MB PNEUMATYKA SP. Z O.O. 66-100 Sulechów ul. Rozwojowa 5
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym INTEGRACJA s.c. 65-001 Zielona Góra ul. II Armii 30/40
Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek 66-200 Świebodzin ul. Nowy Dworek 46
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 65-060 Zielona Góra ul. Drzewna 13
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 65-042 Zielona Góra ul. Al. Niepodległości 36
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 69-200 Sulęcin ul. W. Witosa 7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 65-044 Zielona Góra ul. Wazów 42
Specjalistyczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Żaganiu 68-100 Żagan ul. Skarbowa 19-21
SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 66-003 Zabór ul. Zamkowa 1
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26
Środowiskowy Dom Samopomocy 68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 19
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Pomóż nie będę sam" 67-100 Nowa Sól ul. Wróblewskiego 9
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Dekerta 1
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 65-044 Zielona Góra ul. Wazów 36
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu 66-213 Cibórz ul. Cibórz 5
Kierunek Socjologia
Instytucja Miasto Ulica
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 67-100 Nowa Sól ul. Witosa 25
Cinkciarz.pl Sp. z o.o. – Centrala 65-001 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 9
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach 68-200 Żary ul. Rafała Kalinowskiego 15
Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza 66-200 Świebodzin Park Chopina 2
Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie 66-100 Sulechów ul. Licealna 10
Muzeum Etnograficzne w Ochli 66-006 Zielona Góra ul. Ochla – Muzealna
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 65-042 Zielona Góra Al. Niepodległości 36
Schronisko dla Bezdomnych Fundacji RONDO 65-001 Zielona Góra ul. Malczewskiego 27
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-954 Zielona Góra ul. Spokojna 1
Zespół Szkół Budowlanych w Żarach 68-200 Żary ul. Górnośląska 2
Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze 65-943 Zielona Góra ul. Francuska 25 A
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku 68-300 Lubsko ul. Chopina 10
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Szkolna 1
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących 65-036 Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 21

Praktyki indywidualne


Dokumenty do pobrania

Zmiana dokumentów od 1 grudnia 2020 r.

 • Skierowanie na praktykę (docx)
 • Porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich (docx)
  • wzór poprawnie wypełnionego porozumienia z komentarzami (pdf)
 • Opinia z przebiegu praktyki
  • ogólny szablon opinii (doc)
  • opinia dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia ( docx / pdf )
  • opinia dla kierunku Praca socjalna, studia II  stopnia (docx / pdf)
  • opinia dla kierunku Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: pomoc społeczna i socjoterapia (docx / pdf
  • opinia dla kierunku Politologia (doc / pdf)
 • Dziennik praktyk (doc / pdf)
 • Ankieta ewaluacji praktyki  część. A (wypełnia student w systemie Dziekanat) oraz cz. B (wypełnia zakład pracy – załącznik do dziennika praktyk) (pdf)
 • Podanie o przesunięcie terminu odbycia praktyki (docx) 
  Uwaga: Zmiana terminu odbycia praktyki nie zwalnia z obowiązku uzyskania zaliczenia z praktyki w terminie wynikającym z planu studiów

 


Dokumenty dla koordynatorów 

Informacje i wzory dla koordynatorów praktyk są dostępne:

 • na stronie Działu Dokumentacji i Praktyk Studenckich: DDIPS
 • w strefie Koordynatora praktyk na stronach Biura Obsługi Studenta: BOS | Strefa koordynatora

 

 


Dokumenty archiwalne

ZARZĄDZENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 14 stycznia 2021 r.  w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego za koordynację studenckich praktyk zawodowych.

 • Zaświadczenie wykonania pracy zarobkowej – wzór ogólny (doc ) (do roku akadem. 2020/2021 włącznie)
  • Zaświadczenie wykonania pracy zarobkowej dla kierunku Pedagogika, specjalność: pomoc społeczna i socjoterapia, studia II stopnia (docx)
  • Zaświadczenie wykonania pracy zarobkowej dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia (docx)
  • Zaświadczenie wykonania pracy zarobkowej dla kierunku Praca socjalna, studia II stopnia (docx)

ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 2 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim wzorów umów


 • Umowa dla opiekuna praktyki (docx)
 • Oświadczenie o przeprowadzeniu praktyki społecznie (doc / pdf)

 • Opinia z przebiegu praktyki
  • ogólny szablon opinii (doc)
  • opinia dla kierunku Praca socjalna (doc / pdf)
 • Dziennik praktyk (doc / pdf)
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z praktyki – wzór ogólny (doc / pdf)

 • Rachunek (doc / pdf)
 • Umowa koordynatora praktyk (docx)


 

 


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików (MS Word Adobe PDF

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (OpenOffice / LibreOfficeWPS Office)

Skip to content