12 lipca 2017

Prace dyplomowe

 

Prace i egzaminy dyplomowe

  • Wymogi regulaminowe dotyczące prac dyplomowych (Przejdź)
  • Procedura składnia pracy dyplomowej (Przejdź)
  • Wymagania dotyczące prac dyplomowych na kierunkach (Przejdź )
  • Procedura antyplagiatowa (Przejdź )
  • Obrony na odległość (Przejdź)
  • Zagadnienia na egzaminy dyplomowe (Przejdź)
  • Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych (Przejdź)

 


Wymogi regulaminowe

Zgodnie z §50 ust.1 pkt 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim studenci ostatniego roku studiów powinni złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca.

W uzasadnionych przypadkach (§51 ust. 1 Regulaminu Studiów) Dziekan, na wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej nie dłużej niż do 14 września (do końca letniej sesji poprawkowej). Wniosek powinien być zaopiniowany przez promotora. Na dzień złożenia wniosku student zobowiązany jest do posiadania w indeksie elektronicznym wszystkich wpisów w tym wpisu: niezal (lub ndst) z seminarium dyplomowego w pierwszym terminie. Ocena z drugiego terminu powinna zostać uzupełniona przez promotora w indeksie elektronicznym po zaakceptowaniu przez niego pracy dyplomowej, a przed złożeniem pracy w dziekanacie.

Zgodnie z §50 ust. 4 regulaminu, każda praca dyplomowa podlega sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Student ma obowiązek zalogować się Systemie Dziekanat – StudNet i w zakładce Dyplom/Praca dyplomowa wczytać przygotowane w formacie PDF dwa pliki:

  • pierwszy – z jednolitym tekstem pracy (JSA – Jednolity System Antyplagiatowy)
  • drugi – całą pracę wraz z oświadczeniem i innymi załącznikami pracy (ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).

 


Procedura składnia pracy dyplomowej

Rok akademicki 2020/2021

Rok akademicki 2019/2020

 


Wymagania dotyczące prac dyplomowych

Rok akademicki 2020/2021

 


Obrony w trybie na odległość

Rok akademicki 2020/2021

  • Zasady realizacji obron prac dyplomowych w bieżącym roku akademickim zostaną opublikowane po 15.05.2021

Rok akademicki 2019/2020

 


Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

Rok akademicki 2020/2021

 


Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Rok akademicki 2020/2021

 


Dokumenty do pobrania

 


Procedura antyplagiatowa


Darmowe oprogramowanie do przeglądania plików Adobe PDF 

Darmowe oprogramowanie do edycji plików (Open Office / LibreOfficeWPS Office)

 

Skip to content