24 czerwca 2017

Program Erasmus+

ERASMUS PLUS – MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

  Wydział Nauk Społecznych ma bogatą ofertę uczelni partnerskich, w ramach której możliwy jest:

  • wyjazd studentów na studia w zagranicznym ośrodku akademickim lub na praktyki bezpośrednio związane z kierunkiem studiów,
  • wyjazd kadry akademickiej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych.

STUDENCI

 PRACOWNICY

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Magdalena Pokrzyńska
M.Pokrzynska@is.uz.zgora.pl
Bud. A-17, Pokój 202R tel.:(+48) 789 442 285

 

 


 

Wyjazd na studia

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może trwać od 3 do 12 miesięcy. Adresowany jest do osób oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora. Wyjazd w przypadku studiów pierwszego stopnia może być realizowany przez studentów co najmniej drugiego roku; w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia wyjazd może odbyć się już na pierwszym roku. Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej –  co najmniej na poziomie B1. Więcej informacji: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/realizacja-wyjazdu/

 

Aktualny wykaz uczelni partnerskich
Wydziału Nauk Społecznych

Kraj Nazwa jednostki Strona www Obszar mobilności Język
Austria Pädagogische Hochschule Steiermark http://www.phst.at Teacher training and education science Niemiecki Angielski
Czechy Ostravska Univerzita w Ostrave http://www.osu.cz/ Teacher training and education science Angielski
Czechy Technical University of Liberec http://www.tul.cz Teacher training and education science Angielski Czeski
Czechy Univerzita Hradec Králové http://www.uhk.cz/en-us/ Teacher training and education science;
Training for teachers at basic levels
Angielski Niemiecki Francuski Rosyjski
Czechy Univerzita Palackeho v Olomouci http://www.upol.cz/ Education Angielski Czeski
Czechy Zapadoceska Univerzita v Plzni http://www.zcu.cz/ Psychology; Education Angielski Czeski
Finlandia Abo Akademi University http://www.abo.fi Psychology; Education Angielski Szwedzki
Finlandia University of Lapland http://ulapland.fi/InEnglish Teacher training and education science;
Sociology and cultural studies
Angielski Fiński
Francja University Paris Ouest Nanterre la Defense http://university.u-paris10.fr/ Teacher training and education science Francuski
Hiszpania Universidad de Cádiz http://www.uca.es Teacher training and education science Hiszpański
Hiszpania Universidad de Castilla – La Mancha http://www.uclm.es/ Teacher training and education science Angielski Hiszpański
Niemcy Humboldt-Universitaet zu Berlin https://www.hu-berlin.de/de Education science (broad programme) Niemiecki
Niemcy Universität Leipzig http://www.uni-leipzig.de Teacher training and education science Niemiecki
Niemcy Universität Erfurt https://www.uni-erfurt.de Education Niemiecki
Portugalia University of Algarve http://www.ualg.pt Teacher training and education science Angielski Portugalski
Portugalia Universidade da Madeira http://www.uma.pt Psychology Angielski Portugalski
Portugalia Universidad Nebrija https://www.nebrija.com/en/ Psychology Angielski Portugalski
Rumunia „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia http://uab.ro/ Education Angielski Rumuński
Słowacja Catholic University in Ružomberok http://www.ku.sk Techer training and education science Angielski Słowacki
Słowacja Matej Bel University in Banska Bystrica http://www.pdf.umb.sk/en/ Techer training and education science Angielski Polski
Turcja Gazi University http://gazi.edu.tr Teacher training and education science;
Sociology and cultural studies
Angielski
Turcja Gaziantep University http://www.gantep.edu.tr/en/ Teacher training and education science; Sociology and cultural studies Angielski
Łotwa University of Latvia http://www.lu.lv Psychology Angielski Litewski

 


 

Wyjazd na praktykę

Wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ może trwać od 2 do 12 miesięcy. Adresowany jest do osób oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania dyplomu licencjata/ inżyniera, magistra lub doktora. Praktyka musi być zgodna z kierunkiem studiów i odbywać się  w pełnym wymiarze godzin. Student wyjeżdżający na wymianę w ramach programu powinien posiadać dobre wyniki w nauce i znajomość języka obcego zgodną z wymogami językowymi uczelni/instytucji przyjmującej – co najmniej na poziomie B1. Instytucją przyjmującą może być:

  • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego
  • każda publiczna lub prywatna organizacja aktywna na rynku pracy lub działająca w zakresie edukacji, szkoleń i młodzieży, np. publiczne lub prywatne małe,  średnie lub duże przedsiębiorstwo, organ publiczny na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym,  izby handlu, rzemiosła, stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe, Instytut badawczy, fundacja, szkoła, inne instytucje edukacyjne, organizacje profit, jak stowarzyszenia, organizacje pozarządowe itp.

Studenci realizujący wyjazd na praktykę otrzymują stypendium Programu Erasmus+ dofinansowujące koszty podroży i pobytu za granicą. Więcej informacji: http://www.erasmus.uz.zgora.pl/realizacja-wyjazdu/  

 

Uwaga! W ramach programu Erasmus+ studenci UZ mogą odbyć praktyki w terminie do 30.09.2018 (wyjazd możliwy również w miesiącach wakacyjnych). O przyznaniu stypendium decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywna weryfikacja na Wydziale. 

Aktualne oferty praktyk dla studentów WNS to między innymi:

Skip to content