Studencka Komisja Wyborcza

Drodzy Studenci!

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej.

Kto może się zgłosić?

  1. każda osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  2. student, który nie jest członkiem organów Samorządu Studenckiego tzn. Parlamentu Studenckiego, Rady Mieszkańców, Studenckiej Komisji Rewizyjnej.

 Do najważniejszych zadań członków Studenckiej Komisji Wyborczej należy:

  1. przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu Studenckiego oraz do organów wyborczych i kolegialnych Uczelni pod względem formalnym,
  2. przygotowanie kart wyborczych i list wyborców,
  3. przeprowadzenie wyborów do organów wyborczych oraz kolegialnych na Uczelni,
  4. czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów,
  5. ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą poniższego formularza do 10 maja br. do godziny 24:00.

https://docs.google.com/forms/d/1KKXZDrn2M9XbTupBuvFDhnDsY8Y29x9AfDNY1k5hjkM

 

Z osobami, które zgłosiły swoją chęć działania w Studenckiej Komisji Wyborczej skontaktujemy się telefonicznie.

Pobierz zaproszenie (pdf)

Skip to content