1 października 2020

PS Imago (SPSS)

UWAGA!

Dostępne wersje (SPSS):  

 • PS IMAGO PRO wersja 7.0  (wersja dla systemu 64-bitowego)
 • PS IMAGO PRO wersja 6.0  (wersja dla systemu 32-bitowego)

Rozpoczęcie pobierania jest równoznaczne z akceptacją warunków użytkowania.  

Aby otrzymać kod autoryzacyjny należy:

 1. Pobrać oświadczenie:  Potwierdzenie zapoznania się z warunkami licencji
 2. Wydrukowane i wypełnione oświadczenie należy zeskanować i przesłać z uczelnianego konta studenckiego/pracowniczego na adres E.Mianowska@wns.uz.zgora.pl, w tytule maila proszę wpisać „Kod autoryzacyjny„, w treści podać swoje imię i nazwisko, nr indeksu, rok i kierunek
 3. Standardowo wysyłany jest kod aktywacyjny do wersji 7.0.  Aby otrzymać kod do wersji 6.0 należy zaznaczyć to w mailu. 

Jeśli na komputerze zainstalowana jest wersja 7.0, która była już dostępna w poprzednim roku akademickim 2020/2021, nie jest potrzebna reinstalacja oprogramowania.  Wystarczy korzystając z PS Desktop wybrać menu PS ACTIVATOR i postępować zgodnie z poleceniami.

Przesłanie oświadczenie jest wymagane w każdym roku korzystania z oprogramowania. Użytkowanie oprogramowania bez przesłania oświadczenia jest zabronione (nielegalne). 

 

POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA W RAMACH LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO PREDICTIVE SOLUTIONS

dla: Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z ROZWIĄZANIA PS.

 1. Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowania Uczelni.
 2. Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
 3. Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
 4. Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
 5. Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
 6. Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
 7. Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
 8. * Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
 9. ** Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.

* – dotyczy studentów

** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

 


Pobieranie plików

PS IMAGO 7.0, archiwum zip (rozmiar 3,2 GB)

PS IMAGO 7.0, obraz iso (rozmiar 2,7 GB)

PS IMAGO 6.0, obraz iso (rozmiar 4,3 GB)

Instrukcja instalacji Pobierz PDF

Skip to content