16 marca 2020

Socjologia – studia I stopnia

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Demografia
 • Fakultet 1
 • Metody badań ilościowych
 • Mikrostruktury społeczne
 • Socjologia szczegółowa I
 • Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii
 • Współczesne teorie socjologiczne
 • Język angielski I
 • Język niemiecki I
 • Wychowanie fizyczne

 

Rekrutacja 2018/2019


 • Seminarium dyplomowe 1
 • Język angielski III
 • Język niemiecki III
 • Makrostruktury społeczne
 • Metody badań jakościowych
 • Wykład monograficzny 1
 • Antropologia kulturowa
 • Proseminarium socjologiczne 2
 • Partycypacja społeczna
 • Wymiary wykluczenia społecznego
 • Komputerowa analiza sieci społecznych
 • Sieci społeczne w biznesie

 

Rekrutacja 2017/2018


 • Metody analizy sieci społecznych
 • Metody badań marketingowych
 • Networking w biznesie
 • Networking w życiu publicznym
 • Instytucjonalny system lokalny
 • Polityka społeczna
 • Praktyczne aspekty rewitalizacji
 • Rewitalizacja społeczna – projekt
 • Moduł dyplomowy
 • Seminarium dyplomowe 3
 • Moduł praktyki zawodowej
 • Praktyka
 • Analiza danych zastanych
 • Badania terenowe
 • Etyczne problemy zawodu socjologa
 • Współczesne społeczeństwo polskie
 • Wykład monograficzny 3
 • Proseminarium socjologiczne 4
Skip to content