16 marca 2020

Psychologia – jednolite studia magisterskie

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Język angielski II
 • Język niemiecki II
 • Logika
 • Pedagogika dla psychologów
 • Podstawy pracy praktycznej (obserwacja, rozmowa psychologiczna, wywiad)
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Wprowadzenie do psychologii II
 • Wychowanie fizyczne I

 

Rekrutacja 2018/2019


 • Diagnoza psychologiczna
 • Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II
 • Prawne aspekty pracy psychologa
 • Psychologia osobowości
 • Psychologia rodziny
 • Psychometria
 • Język angielski IV
 • Język niemiecki IV

 

Rekrutacja 2017/2018


 • Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka – studium przypadku
 • Podstawy seksuologii
 • Pomiędzy zdrowiem a chorobą – problemy życia codziennego
 • Psychologia starzenia się
 • Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe
 • Testy projekcyjne
 • Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Wprowadzenie do psychologii pracy, organizacji i zarządzania
 • Seminarium monograficzne IA – Psychologia uzależnień
 • Seminarium monograficzne IB – Lęk społeczny
 • Seminarium monograficzne IC – Psychologia sportu

 

Rekrutacja 2016/2017


 • Możliwości rozwoju człowieka dorosłego
 • Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież
 • Podejście systemowe w pracy z rodziną
 • Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji
 • Psychologia rehabilitacji i niepełnosprawności
 • Psychologia resocjalizacji
 • Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego
 • Doświadczenia traumatyczne
 • Psychologia sądowa
 • Psychoonkologia
 • Psychopatologia
 • Trening rozwoju osobistego
 • Gry menadżerskie
 • Patologia organizacji
 • Podstawy coachingu
 • Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Psychologia Internetu
 • Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Edukacja seksualna
 • Pomoc psychologiczna dla młodzieży, małżeństw i rodzin
 • Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny
 • Psychologia płci
 • Rozwój psychoseksualny w cyklu życia
 • Seksualność osób chorych i osób z niepełnosprawnością
 • Seksualność w dobie Internetu
 • Wybrane zagadnienia prawne dotyczące płci i rodziny
 • Wykład monograficzny – Współczesne problemy seksuologii człowieka
 • Seminarium magisterskie II
 • Seminarium monograficzne IIA – Psychologia decyzji kadrowych
 • Seminarium monograficzne IIB – Destrukcyjne schematy przystosowawcze
 • Seminarium monograficzne IIC – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Rekrutacja 2015/2016


 • Możliwości rozwoju człowieka dorosłego
 • Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież
 • Podejście systemowe w pracy z rodziną
 • Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji
 • Psychologia rehabilitacji i niepełnosprawności
 • Psychologia resocjalizacji
 • Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego
 • Doświadczenia traumatyczne
 • Psychologia sądowa
 • Psychoonkologia
 • Psychopatologia
 • Trening rozwoju osobistego
 • Gry menadżerskie
 • Patologia organizacji
 • Podstawy coachingu
 • Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podstawy zarządzania organizacjami
 • Psychologia Internetu
 • Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Seminarium magisterskie II
 • Seminarium monograficzne IIA – Psychologia decyzji kadrowych
 • Seminarium monograficzne IIB – Destrukcyjne schematy przystosowawcze
 • Seminarium monograficzne IIC – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Skip to content