16 marca 2020

Praca socjalna – studia II stopnia

 

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Praktyka asystencka (120 godz.)
 • Seminarium magisterskie II
 • Animacja czasu wolnego w rodzinie
 • Ekonomia społeczna
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Metody statystyczne w pomocy społecznej
 • Profilaktyka społeczna
 • Teoria i praktyka poradnictwa zawodowego
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Współczesne koncepcje polityki społecznej
 • Współczesne problemy psychologii

 

Rekrutacja 2018/2019


 • Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej
 • Gerontologia społeczna
 • Prawne aspekty pracy socjalnej
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Współczesne problemy wielokulturowości
 • Zarządzanie projektami pomocowymi
 • Praktyka dyplomowa II
 • Seminarium magisterskie IV
 • Edukacja dorosłych
 • Współczesne problemy socjologii

 

Skip to content