16 marca 2020

Praca socjalna – studia I stopnia

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Patologie społeczne
 • Wybrane zagadnienia problemów i kwestii społecznych
 • Demografia
 • Język angielski II
 • Język niemiecki II
 • Komunikacja społeczna
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Struktury administracji publicznej i władz lokalnych
 • Warsztat – wsparcie po stracie
 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
 • Wychowanie fizyczne II
 • Praktyka stażowa 1 (90 godz.)
 • Seminarium monograficzne 1

 

Rekrutacja 2018/2019


 • Język angielski IV
 • Język niemiecki IV
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Psychologia społeczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Wsparcie społeczne
 • Edukacja i profilaktyka zdrowotna
 • Ekonomika gospodarstwa domowego
 • Komputer w badaniach społecznych
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Psychogerontologia
 • Praktyka hospitacyjna (90 godz.)
 • Seminarium monograficzne 3

 

Rekrutacja 2017/2018


 • Andragogika
 • Etyka zawodowa
 • Pomoc społeczna w społeczeństwie wielokulturowym
 • Projekt socjalny II
 • Superwizja
 • Rynek pracy i bezrobocie
 • Wybrane zagadnienia z zakresu zabezpieczenia społecznego i systemu prawnego pomocy społecznej
 • Poradnictwo incydentalne
 • Poradnictwo zapośredniczone
 • Seminarium dyplomowe 2
 • Praktyka dyplomowa (180 godz.)
Skip to content