17 marca 2020

Politologia – studia I stopnia

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Administracja publiczna 
 • Historia polityczna Polski XX wieku 
 • Język obcy nowożytny – język angielski 
 • Język obcy nowożytny – język francuski 
 • Język obcy nowożytny – język niemiecki 
 • Język obcy nowożytny – język rosyjski 
 • Najnowsza historia polityczna 
 • Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP 
 • Przedmiot do wyboru 
 • Technologia informacyjna 
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie 
 • Wstęp do nauki o polityce 
 • Wychowanie fizyczne 

 

Rekrutacja 2018/2019


 • Filozofia polityki 
 • Język obcy nowożytny – język angielski 
 • Język obcy nowożytny – język francuski 
 • Język obcy nowożytny – język niemiecki 
 • Język obcy nowożytny – język rosyjski 
 • Proseminarium 
 • Przedmiot do wyboru 
 • Przedmiot ogólnouczelniany 
 • Samorząd i polityka lokalna 
 • Siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP 
 • Systemy polityczne 
 • Współczesne spory i konflikty międzynarodowe 
 • Zarządzanie bezpieczeństwem 

 

Rekrutacja 2017/2018


 • Antropologia polityki 
 • Integracja europejska 
 • Integracja europejska 
 • Polityka społeczno-gospodarcza 
 • Polska polityka zagraniczna 
 • Przedmiot do wyboru 
 • Przedmiot do wyboru 
 • Religie świata 
 • Seminarium licencjackie 
 • Studia strategiczne 
Skip to content