16 marca 2020

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Filozofia ogólna
 • Język angielski I
 • Język niemiecki I
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedeutologia z elementami tutoringu
 • Piosenki dla dzieci
 • Podstawy edukacji muzycznej
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Podstawy wychowania fizycznego I
 • Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Rytmika
 • Taniec dla dzieci
 • Teoria wychowania
 • Współczesne kierunki filozofii
 • Wychowanie fizyczne I
Skip to content