16 marca 2020

Arteterapia – studia I stopnia

 

Rekrutacja 2019/2020


 • Lektorat języka obcego 1 – angielski 
 • Lektorat języka obcego 1 – niemiecki
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy pedeutologii
 • Psychologia twórczości
 • Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia
 • Pedagogika specjalna
 • Główne szkoły psychoterapii
 • Podstawy neurologii i psychiatrii
 • Dydaktyka ogólna
 • Formy arteterapii
 • Praktyka śródroczna w instytucjach kultury I
 • Praktyka śródroczna w instytucjach kultury II
Skip to content