27 września 2020

Kształcenie zdalne

Dokumenty w sprawie organizacji działalności dydaktycznej 

w semestrze zimowym 2021/2022

w semestrze letnim 2020/2021

semestrze zimowym 2020/2021

 


Zajęcia w trybie zdalnym

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych realizowane są w trybie zdalnym, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej . Zajęcia zdalne powinny odbywać online w Google Meet w terminach przewidzianych w planie zajęć.

 • Wykaz przedmiotów realizowanych stacjonarnie w semestrze letnim 2020/2021: Pobierz pdf
 • Wykaz przedmiotów realizowanych stacjonarnie w semestrze zimowym 2020/2021: Pobierz pdf

Podstawowe informacje o organizacji  zajęć w trybie zdalnym:

Uwagi do realizacji zajęć w trybie zdalnym: Formularz

Prowadzący zajęcia powinien poinformować  studentów o adresie zajęć prowadzonych w Google Meet.

Najpewniejszym sposobem poinformowania studentów o adresie spotkania jest przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przez system PracNet. Studenci są zobowiązani do regularnego sprawdzania studenckich uczelnianych skrzynek pocztowych.

Natomiast korzystanie z Kalendarza Google  przez studentów nie jest obowiązkowe. Informacje wysłane wyłącznie do kalendarza mogą nie zostać odczytane przez studentów.  Warto jednak korzystać z tej aplikacji, gdyż umieszczenie zajęć w Kalendarzu Googla jako Wydarzenia pozwala w wygodny sposób na dołączenie do spotkania. 

 


Konsultacje dla studentów

Konsultacje dla studentów realizowane są w trybie zdalnym. O sposobie udziału w konsultacjach (adresie spotkania w Google Meet) studentów powiadamia prowadzący zajęcia. 

 


Konsultacje dla pracowników

dotyczące systemów wspierających proces kształcenia na odległość – Google Kalendarz, Google Meet, Google Classroom.  Spotkania poprowadzi dr Jarosław Wagner. 

Informacje o termiach spotkań/konsultacji znajdują się na stronie Pełnomocnika ds. Kształcenia Zdalnego. Więcej informacji

 


Nowe funkcjonalności w Google Meet

 • Liczba jednocześnie wyświetlanych kafelków 49,
  co oznacza, że równocześnie można obserwować do 49 uczestników spotkania. Więcej informacji

 • Wirtualna tablica Jam  w Google Meet,
  która pozwala wszystkim uczestnikom zapisywać tekst i grafikę. Więcej informacji

 • Rozmycie tła,
  które powala ukryć szczegóły na dalszym planie. Więcej informacji

 


Aplikacje G-Suite

rekomendowane w kształceniu zdalnym

 • Google Hangouts Meet – wideokonferencje online
 • Google Classroom – system e-learningowy
 • Google Classroom – weryfikacja wiedzy studentów

Nagrania szkoleń prowadzonych dla pracowników UZ: Przejdź 
Materiały szkoleniowe udostępniane na stronie Centrum Komputerowego UZ: Przejdź

 

 


Adresy email studentów

Od dnia 21.09.2020 adresy e-mail studentów przechowywane w systemie Dziekanat wykorzystywane do komunikacji  ze studentami poprzez system wiadomości w PracNet lub poprzez e-indeks elektroniczny zostaną zamienione na adresy w postaci:

numer_albumu_studenta@stud.uz.zgora.pl

Kontaktując się mailowo z dziekanatem oraz wykładowcami student powinien korzystać z wyżej opisanego adresu mailowego. Maile wysyłane z innych adresów mogą nie być analizowane i pozostaną bez odpowiedzi.

Informacja Centrum Komputerowego

Skip to content