27 września 2020

Kształcenie zdalne

Dokumenty w sprawie organizacji działalności dydaktycznej 

semestr letni 2021/2022

semestr zimowy 2021/2022

semestr letni 2020/2021

semestr zimowym 2020/2021

 


ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniami Rektora UZ  (126/2021, 226/2021) w roku akademickim 2021/2022  zajęcia dla dużych grup (powyżej 30 osób) będą się odbywały z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 


Zajęcia zdalne

Podstawowe informacje o organizacji  zajęć w trybie zdalnym:

Prowadzący zajęcia powinien poinformować  studentów o adresie zajęć prowadzonych w Google Meet.

Najpewniejszym sposobem poinformowania studentów o adresie spotkania jest przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub przez system PracNet. Studenci są zobowiązani do regularnego sprawdzania studenckich uczelnianych skrzynek pocztowych. Natomiast korzystanie z Kalendarza Google  przez studentów nie jest obowiązkowe. Informacje wysłane wyłącznie do kalendarza mogą nie zostać odczytane przez studentów. Warto jednak korzystać z tej aplikacji, gdyż umieszczenie zajęć w Kalendarzu Googla jako Wydarzenia pozwala w wygodny sposób na dołączenie do spotkania. Do przeprowadzanie zajęć można wykorzystać również link do spotkań w Google Classroom (unikalny dla danych zajęć/przedmiotu), dostępny po dołączeniu do zajęć. Przy korzystaniu z tego sposobu wszyscy studenci muszą zostać zaproszeni na zajęcia przez Google Classroom.

Wykaz zajęć realizowanych zdalne:

  • semestr letni 2021/2022 : Pobierz 
  • semestr zimowy 2021/2022 : Pobierz 

 


Zajęcia tradycyjne

Zajęcia w trycie stacjonarnym powinny odbywać się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pracowników i studentów obowiązuje we wszystkich przestrzeniach wspólnych nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zachowania dystansu społecznego oraz stosowanie przed wejściem do sal dydaktycznych środków dezynfekcji rąk. 

 


Konsultacje dla studentów

Konsultacje dla studentów realizowane są w trybie zdalnym. O sposobie udziału w konsultacjach (adresie spotkania w Google Meet) studentów powiadamia prowadzący zajęcia. 

Terminy konsultacji:

 


Uwagi do realizacji zajęć

 


Adresy email studentów

Od dnia 21.09.2020 adresy e-mail studentów przechowywane w systemie Dziekanat wykorzystywane do komunikacji  ze studentami poprzez system wiadomości w PracNet lub poprzez e-indeks elektroniczny zostaną zamienione na adresy w postaci:

numer_albumu_studenta@stud.uz.zgora.pl

Kontaktując się mailowo z dziekanatem oraz wykładowcami student powinien korzystać z wyżej opisanego adresu mailowego. Maile wysyłane z innych adresów mogą nie być analizowane i pozostaną bez odpowiedzi.

Informacja Centrum Komputerowego

 


Aplikacje G-Suite

rekomendowane w kształceniu zdalnym

  • Google Hangouts Meet – wideokonferencje online
  • Google Classroom – system e-learningowy
  • Google Classroom – weryfikacja wiedzy studentów

Nagrania szkoleń prowadzonych dla pracowników UZ: Przejdź 
Materiały szkoleniowe udostępniane na stronie Centrum Komputerowego UZ: Przejdź

Funkcjonalności  w Google Meet

  • Liczba jednocześnie wyświetlanych kafelków 49, co oznacza, że równocześnie można obserwować do 49 uczestników spotkania. Więcej informacji
  • Wirtualna tablica Jam  w Google Meet, która pozwala wszystkim uczestnikom zapisywać tekst i grafikę. Więcej informacji
  • Rozmycie tła, które powala ukryć szczegóły na dalszym planie. Więcej informacji

Konsultacje dla pracowników

dotyczące systemów wspierających proces kształcenia na odległość – Google Kalendarz, Google Meet, Google Classroom.  Spotkania poprowadzi dr Jarosław Wagner. 

Informacje o termiach spotkań/konsultacji znajdują się na stronie Pełnomocnika ds. Kształcenia Zdalnego. Więcej informacji

 


Informacje archiwalne

Rok akademicki 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia na Wydziale Nauk Społecznych realizowane są w trybie zdalnym, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej . Zajęcia zdalne powinny odbywać online w Google Meet w terminach przewidzianych w planie zajęć.

  • Wykaz przedmiotów realizowanych stacjonarnie w semestrze letnim 2020/2021: Pobierz pdf
  • Wykaz przedmiotów realizowanych stacjonarnie w semestrze zimowym 2020/2021: Pobierz pdf

Podstawowe informacje o organizacji  zajęć w trybie zdalnym:

 

Skip to content