25 lipca 2017

Informacje dla absolwentów

Informujemy, że od 20 maja 2014 r. obsługę byłych studentów, w zakresie wystawiania zaświadczeń na podstawie przechowywanej w Archiwum dokumentacji kształcenia, przejmuje Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dokumentacja byłych studentów przekazywana jest do Archiwum po upływie dwóch lat od ukończenia lub przerwania studiów. Za usługi świadczone przez Archiwum UZ pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem opłat dostępnym na stronie: http://archiwum.uz.zgora.pl/index.php/uslugi-i-cenniki 

 

Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadza kwerendy i na podstawie przechowywanej dokumentacji procesu ksztalcenia wystawia byłym studentom następujące zaświadczenia i dokumenty:

  • zaświadczenie o studiach do celów emerytalno-rentowych,
  • zaświadczenie o stanie odbytych studiów,
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym,
  • zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów,
  • zestawienie osiągnięć studenta (karta przebiegu studiów),
  • inne zaświadczenia dotyczące odbytych studiów.

 

Wnioski o wystawianie zaświadczeń należy kierować do Archiwum UZ:

Sekcja ds. dokumentacji procesu kształcenia

al. Wojska Polskiego 71a
65-762 Zielona Góra
Kampus B, Budynek A-20, pok. 10
(68) 328 31 07, 789 442 015
w3archiwum@uz.zgora.pl

 

Godziny przyjęć interesantów

Poniedziałek: 10.00 – 13.00
Wtorek: 10.00 – 13.00
Środa: nieczynne
Czwartek: 10.00 – 13.00
Piątek: 10.00 – 13.00

Skip to content