Spotkania organizacyjne dla studentów pierwszych lat studiów

Informacje dla studentów pierwszych lat studiów

Zapraszamy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 na spotkania organizacyjne.  Spotkania dla studentów Wydziału Nauk Społecznych odbędą się 1 października 2021 na Uniwersytecie Zielonogórskim w salach w budynku głównym A16, al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze.  

 • Udział w spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowy
 • Godziny rektorskie dotyczą zajęć dydaktycznych – spotkania organizacyjne odbywają się według harmonogramu
 • Pobierz Informator  dla studentów rozpoczynających studia zawierający najważniejsze informacje dotyczące spotkania organizacyjnego, kont studenckich i Biura Obsługi Studenta. 

 


Harmonogram spotkań organizacyjnych

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

 • Spotkania dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się na pierwszych zjazdach i w terminach podanych w planie zajęć.

 

 


Opiekunowie kierunków, rekrutacja 2021/2022

Studia I stopnia

 • Animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci (st), dr Małgorzata Olejarz, dr Marek Zadłużny 
 • Pedagogika / logopedia i terapia pedagogiczna (st/nst),  dr Anita Famuła-Jurczak
 • Pedagogika / pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (st), dr Elżbieta Turska
 • Pedagogika / pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (nst), dr Krzysztof Zajdel 
 • Pedagogika / resocjalizacja z prewencją kryminalną (st/nst), dr Andrzej Zygadło
 • Praca socjalna (st), dr Ewa Szumigraj
 • Socjologia (st), dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
 • Politologia (st), dr Wioletta Husar-Poliszuk

Studia II stopnia

 • Pedagogika / edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (st/nst), mgr Klaudia Żernik
 • Pedagogika / logopedia (st), dr Anita Famuła-Jurczak
 • Pedagogika / opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (st), dr Elżbieta Turska 
 • Pedagogika / opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (nst), dr Krzysztof Zajdel
 • Pedagogika / pomoc społeczna i socjoterapia (st), dr Anna Korlak-Łukasiewicz 
 • Pedagogika / resocjalizacja z terapią specjalistyczną (st/nst), dr Andrzej Zygadło
 • Politologia (st), dr Adam Ilciów
 • Socjologia (st), dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna

Studia jednolite magisterskie

 • Pedagogika specjalna (st), dr Natalia Gumińska
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (st/nst), mgr Klaudia Żernik
 • Psychologia (st), dr Dagmara Gawron

st/nst – studia stacjonarne/studia niestacjonarne

Obowiązki opiekuna roku:  Pobierz pdf

 

Skip to content