Składanie wniosków o przyznanie stypendium

INFORMACJE DOTYCZĄCE  SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego  z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora – po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Uniwersytet Zielonogórski
Dział Spraw Studenckich,
al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra

wraz z oryginałami załączników.

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego obowiązujący w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest na stronie Działu Spraw Studenckich: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/swiadczeniadla-studentowi-doktorantow

Skip to content