Sesja, obrony 2019/2020 – Zarządzenie nr 68 Rektora UZ

Szanowni Państwo,
w związku z dalszym zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz koniecznością przyjęcia nowych zasad przeprowadzania zaliczeń, egzaminów oraz obron dyplomowych prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych na studiach wyższych, egzaminów i zaliczeń na studiach doktoranckich i w szkołach doktorskich, a także zajęć na studiach podyplomowych i realizacji obowiązkowych praktyk zawodowych w okresie w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19 kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz wyciągiem z Komunikatu nr 2 Prorektora ds. Jakości Kształcenia i załącznikami nr 3 i 4.

Skip to content