Semestr letni 2020/2021

Szanowni Państwo, 

w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 zgodnie z  Zarządzenie  Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 11 z dnia 11 stycznia 2021 r  na Wydziale Nauk Społecznych zajęcia realizowane będą w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej Wykaz – pobierz pdf). 

To kolejny semestr pod znakiem Google Suite, w którym nauczyciele i studenci spotykać się będą w przestrzeni wirtualnej.  Reguły organizacji zajęć nie ulegają zmianom.

  • Tak jak w semestrze zimowym zajęcia powinny odbywać online w Google Meet w terminach przewidzianych w planie zajęć.
  • Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący zajęcia powiadamiają studentów mailowo lub przez System PracNet o adresie, pod którym odbywać się będą zajęcia w Google Meet oraz  zapraszają studentów do klas w Google Classroom (jeśli aplikacja będzie wykorzystywana do udostępniania materiałów do zajęć, sprawdzania wiedzy i/lub kontaktów ze studentami). 
  • Zakładanie klas (najbardziej optymalny sposób!) możliwe jest przez Sytem PracNet (menu  E-learning). 
  • Informacje do studentów powinny być kierowane wyłącznie z kont służbowych UZ  na studenckie adresy pocztowe (dostępne w systemie PracNet)

Studenci powinni regularnie sprawdzać studenckie konta pocztowe (nralbumu@stud.uz.zgora.pl i nralbumu@g.elearn.uz.zgora.pl) 

Osoby, dla których jest to pierwsze doświadczenie prowadzenia zajęć w trybie zdalnym zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat organizowania zajęć (dla pracowników) i udziału w zajęciach (dla studentów) prowadzonych w trybie zdalnym.  

Aktualne informacje dotyczące pracy w trybie zdalnym znajdują się na stronie Kształcenie zdalne WNS

Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Nauki regulujące funkcjonowanie uczelni w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Skip to content