Rekrutacja do Programu Erasmus+

Dział Współpracy z Zagranicą UZ

informuje, że trwa rekrutacja uzupełniająca dla studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Zgłoszenia do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/21 studenci mogą składać do 15.10.2020 włącznie, natomiast na praktyki – do chwili wyczerpania środków finansowych.

Szczegóły znajdują się na stronie: Rekrutacja Erazmus+

Uniwersytety UE w miarę możliwości przyjmują studentów w ramach programu Erasmus+ mając na uwadze sytuację epidemiczną w ich kraju, oferując zajęcia w trybie stacjonarnym lub zdalnym (jednakże uczestnik programu biorąc udział w zajęciach w trybie zdalnym powinien pozostać w kraju uczelni przyjmującej).

Skip to content