Rekrutacja do Legii Akademickiej

Rozpoczęła się rekrutacja do Legii Akademickiej!

 

LEGIA AKADEMICKA

  • To szkolenie dla studentów, którzy fakultatywnie, w ramach studiów, przechodzą wojskowe szkolenie teoretyczne wsparte samokształceniem na platformie e-learningowej, a podczas wakacji odbywają szkolenie praktyczne, które kończy się egzaminem i uroczystą przysięgą wojskową.
  • Teoretyczna część ochotniczego szkolenia studentów obejmuje 15 godzin zajęć. Po jej zakończeniu studenci mogą odbyć ćwiczenia wojskowe na poligonie, czyli zajęcia praktyczne. Do 2020 r. realizowano dwa praktyczne moduły szkoleniowe, z czego każdy trwał trzy tygodnie. Pierwszy z nich, moduł szkolenia podstawowego, kończy się egzaminem i jest przepustką do złożenia przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu szeregowego rezerwy. Tym samym zakończenie szkolenia podstawowego dopuszcza ochotnika do odbycia modułu szkolenia podoficerskiego zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala, dając mu status podoficera rezerwy.
  • W tym roku akademickim wprowadzono dodatkowo moduł oficerski, mający charakter pilotażowy. Tak jak moduł podstawowy i podoficerski będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej, w całości realizowanych w okresie wakacyjnym. O oficerskie szlify w Legii Akademickiej będą mogli się ubiegać ci, którzy mają za sobą ukończony moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach oraz studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.
  • Więcej informacji na temat Legii Akademickiej w Biuletynie informacyjnym nr 1: Przejdź do biuletynu

REKRUTACJA

 

Skip to content