Psychologia III rok – zapisy na specjalność

 

Informujemy, że od 22 kwietnia 2020 r. zostaną uruchomione zapisy na wybór specjalności. Zapisy będą prowadzone w systemie StudNet. Dotyczą wszystkich studentów III roku kierunku Psychologia (również tych, którzy powtarzają VI semestr). Zapisy będą aktywne do 30 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z Regulaminem wyboru specjalności dostępnym na stronie Instytutu Psychologii o pierwszeństwie wyboru decyduje średnia arytmetyczna z semestrów 1-5. Limit miejsc na specjalność wynosi od 15 do 25.

Osoby, które nie dokonają wyboru w terminie od 22 do 30.04.2020 r. zostaną przypisane do specjalności, w której będą wolne miejsca.

Ostateczne listy zostaną przygotowane przez Instytut Psychologii po sprawdzeniu, czy zostały spełnione kryteria uruchomienia każdej specjalności. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Instytutu Psychologii.
Uprzejmie prosimy o przemyślane wybory.

 

Skip to content