Przedmioty ogólnowydziałowe na rok akademicki 2018/2019

 

Poniższa informacja dotyczy studentów kierunku Pedagogika

 • I stopień – obecny I rok oraz II rok;
 • II stopień – obecny I rok.

 

Szanowni Państwo, uruchamiamy elektroniczny wybór przedmiotów z oferty wydziału na rok akademicki 2018/2019. Przed wybraniem przedmiotu proszę się zapoznać jego zawartością w systemie SylabUZ

Z uwagi na nałożone limity nie wszystkie przedmioty zostaną uruchomione, dlatego prosimy ułożyć przedmioty w formie rankingu.

 

Wyboru należy dokonać do 17 czerwca 2018 r. autoryzując się w systemie z użyciem własnego numeru PESEL, jako tokenu. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy otwarte zostaną 5 czerwca 2018 o 00:01.

 

Osoby, które nie dokonają wyboru w ww. czasie zostaną dopisane do przedmiotów, w których będą wolne miejsca, bez możliwości zamiany. 

 


 

Pedagogika – I stopień – obecny I rok (1 przedmiot do realizacji w semestrze zimowym, 1 przedmiot do realizacji w semestrze letnim)

Wybór na semestr zimowy

 • Psychologia społeczna i wychowania
 • Psychologia zdrowia i psychopatologia

Wybór na semestr letni

 • Socjologia edukacji
 • Socjologia kultury
 • Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny

Wybór przedmiotu – studia stacjonarne

Wybór przedmiotu – studia niestacjonarne

 


 

Pedagogika – I stopień – obecny II rok (1 przedmiot do realizacji)

 • Jakość życia, jakość szkoły
 • Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji
 • Projektowanie szkoleń edukacyjnych
 • Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku
 • Wychowanie w różnych religiach i kulturach

Wybór przedmiotu – studia stacjonarne

Wybór przedmiotu – studia niestacjonarne

 


 

Pedagogika – II stopień – obecny I rok (2 przedmioty do realizacji)

 • Być dobrym rodzicem
 • E-learning
 • Kapitał edukacyjny dziecka
 • Logopedia XXI wieku w obliczu wielokulturowości
 • Partnerstwo edukacyjne a kapitał społeczny w aspekcie jednostkowym i zbiorowym
 • Pułapki opieki i wychowania
 • Sieci społeczne w działaniu
 • Teoria decyzji
 • Zachowania przestępcze jako przedmiot badań biograficznych wśród osadzonych kobiet i mężczyzn
 • Zarządzanie konfliktem

Wybór przedmiotu – studia stacjonarne

Wybór przedmiotu – studia niestacjonarne

 


Prodziekan ds. organizacji i rozwoju
dr Jarosław Wagner

 

Skip to content