Przedmioty ogólnouczleniane

 

Informujemy, iż uruchomione zostały elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni).

Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019 r. Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu. Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony. Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów.

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • pedagogika – 2 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika – 2 rok – studia II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika specjalna – 2 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne
  • praca socjalna – 2 rok – studia II stopnia – niestacjonarne
  • praca socjalna – 1 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne
  • socjologia – 1 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne

Kierownik Dziekanatu
mgr Agata Szuba

 

 

Skip to content