Przedmiot ogólnouczelniany – semestr letni 2019/2020

 

Informujemy, iż uruchomione zostały elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2019/2020 (semestr letni). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2020 r. Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu. Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. 

W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony. 

Studenci studiów niestacjonarnych proszeni są o wybór przedmiotów, które będą realizowane w terminie ich zjazdów.

 

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • politologia – 2 rok – studia stacjonarne I stopnia
  • politologia – 2 rok – studia stacjonarne II stopnia
  • pedagogika – 2 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika – 2 rok – studia II stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne
  • pedagogika specjalna – 2 rok – studia I stopnia – studia stacjonarne

Kierownik Dziekanatu
mgr Agata Szuba

 

Skip to content