Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej

Szanowni Studenci!

W związku z komunikatem nr 32/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego (Komunikaty ZA UZ ) odwołuje się procedurę przedłużania ważności legitymacji studenckich.

Informujemy, że w terminie od 19.10.2020 do 27.11.2020 r. istnieje możliwość przedłużenia ważności legitymacji studenckiej w trybie bezpośrednim zgodnie z przyjętym harmonogramem (Pobierz pdf ) w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, bud. przy al. Wojska Polskiego 69.

Ze względu na reżim sanitarny w trakcie przybywania na terenie budynku należy mieć zasłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica itp.) oraz przestrzegać odpowiedniego dystansu społecznego.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie harmonogramu – w danym dniu obsługiwani będą tylko studenci z grup wskazanych w harmonogramie.

Nazwę grupy sprawdzić możecie Państwo po zalogowaniu się na swoje konto StudNet.
Czas przedłużania legitymacji przez studenta skutkuje usprawiedliwioną nieobecnością na zajęciach.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie mogą lub nie chcą przyjechać do dziekanatu osobiście, mogą wysłać legitymację pocztą na adres:
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Prosimy o dopisanie na kopercie nr pokoju (wskazanego w harmonogramie dla danej grupy) oraz nazwy grupy.
Po przedłużeniu ważności legitymacje zostaną do Państwa odesłane na adres do korespondencji.


Nowe legitymacje dla studentów I-roku, którzy podpisali ślubowanie i wnieśli opłatę za legitymację zostały wysłane już na podane adresy do korespondencji. Osoby, które spełniły obydwa warunki (opłata oraz ślubowanie) a nie otrzymają legitymacji do dnia  23.10.2020 r. uprzejmie proszę o kontakt z właściwym dla studiowanego kierunku/specjalności pracownikiem dziekanatu. Wyjątkiem są osoby warunkowo przyjęte na studia – otrzymają one (listownie) legitymacje po spełnieniu warunków (dostarczeniu wymaganych dokumentów).

Osoby, które posiadają już legitymację UZ (np. po studiach I-go stopnia) nie otrzymują nowej legitymacji – należy przedłużyć ważność posiadanej legitymacji.


Harmonogram do pobrania  pdf

Skip to content