Przedłużenie ważności legitymacji studenckich

Szanowni Studenci!

W związku z Komunikatem nr 32/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego odwołuje się procedurę przedłużania legitymacji studenckich według harmonogramu podanego w informacji https://www.wns.uz.zgora.pl/przedluzenie-waznosci-legitymacji-studenckiej/.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Postanowienie to stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie funkcjonowania uczelni. Tym samym pozostają ważne legitymacje posiadające hologram ważności do 31 marca 2020.

Skip to content