Przedłużenie sesji poprawkowej

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii przedłużony został termin letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej do 28 września  2017 r. dla wszystkich studentów wydziału – bez konieczności składania podań w dziekanacie.

Skip to content